خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - قمری - 27 محرم الحرام - لشکر کشی مامون عباسی به سرزمین روم (215 ق)

27 محرم الحرام

لشکر کشی مامون عباسی به سرزمین روم (215 ق)

مأمون عباسی، هفتمین خلیفه طایفه بنی عباس در 27 محرم سال 215 قمری برای تنبیه متجاوزان رومی و شکستن قدرت و ابهت شیطانی آنان، در رأس سپاهی عظیم و سنگین عازم سرحدات غربی خلافت اسلامی، یعنی مرزهای امپراتوری روم شرقی شد.
وی، پس از خروج از بغداد، وارد موصل، پس از آن وارد مِنبج، دابق، انطاکیه، مصیصه و طرسوس (طرطوس) شد و از آن جا وارد سرحدات و متصرفات روم شرقی گردید و با رومیان به نبردی سخت و سنگین پرداخت و دژهای مستحکم آنان را در هم کوبید و برخی از شهرهای آنان، از جمله آنکارا (پایتخت کشور فعلی ترکیه) را به تصرف خویش در آورد.
وی، در سال بعد نیز با لشکری سنگین، رومیان متجاوز را مورد هجوم سپاهیان خود قرار داد و بسیاری از مناطق آنان را به تصرف خویش در آورد.
(1) 1- نک: المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک (ابن جوزی)، ج 10-9، ص 265؛ تاریخ الیعقوبی، ج2، ص 465


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,851,749