خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 27 صفر المظفر - کشته شدن اسود عنسى، به تدبیر فرماندار یمن (11 ق)

27 صفر المظفر

کشته شدن اسود عنسى، به تدبیر فرماندار یمن (11 ق)

أسود عنسی‌ که نامش عبهلة بن ‌کعب و ملقّب به "ذوالخمار" بود، در سالهای‌ آخر عمر پیامبراسلام)ص(، در یمن ادّعای‌ پیامبری‌ نمود و خود را به "رحمان‌یمن" معروف ساخت.
(1) أسودعنسی‌ کاهنی‌ شعبده‌باز ، شیرین‌سخن و خوش‌گفتار بود که پیش از درگذشت باذان )حاکم ایرانی‌‌نژاد یمن( زمینه‌ای‌ برای‌ ادعای‌ دروغین پیامبری‌ نیافته بود، زیرا تا زمانی‌ که "باذان" زنده بود و به عنوان استاندار منصوب پیامبراکرم)ص( در یمن حکمرانی‌ می‌‌نمود، چنان استیلایی‌ بر یمن داشت که همه اهالی‌ آن منطقه، ایمان آورده و به پیامبراسلام)ص( گرویده بودند.
امّا پس از درگذشت باذان و تجزیه شدن حکومت یمن در دست چند عامل تازه منصوب از سوی‌ پیامبراکرم)ص(، مخالفان اسلام در آن سرزمین قدرت یافته و مسلمانان را تضعیف نمودند.
أسود عنسی‌ که مترصد چنین وضعیتی‌ بود، شورش را آغاز کرد و در اندک زمانی‌ سراسر یمن را به تصرف خویش درآورد و عاملان پیامبراکرم)ص( را ناچار به گریز از منطقه کرد و شهر بن ‌باذان را که پس از درگذشت پدرش بر منطقه‌ای‌ از یمن حکومت داشت و به جنگ او رفته بود، در جنگ به شهادت رسانید و با همسرش بنام "آزاد" به اجبار و اکراه ازدواج کرد.
پیامبراکرم)ص( به عاملان خود در یمن و حضرموت، پیام فرستاد که همه، دست به کار شده و با اتحاد و جهاد خود، از پیشروی‌ کفر و ضلالت جلوگیری‌ نمایند.
تمامی‌ عاملان پیامبراکرم)ص( و صاحب نفوذان مسلمان و مسیحی‌ در یمن، همداستان شده تا در یک زمان مناسب بر اسودعنسی‌ بتازند و او را از میان بردارند.
ولی‌ او از اتّحاد دشمنان خود باخبر گردید و جمعیت آنان را پراکنده کرد.
فیروز که پس از درگذشت باذان و کشته شدن شهر بن ‌باذان به دست اسودعنسی‌، ریاست ایرانیان مقیم یمن را )که معروف به ابناء بودند( بر عهده داشت، با "آزاد" بیوه شهر بن‌ باذان که به اجبار به همسری‌ اسود عنسی‌ درآمده بود و دخترعموی‌ فیروز بود، هم‌پیمان شد تا در فرصتی‌ مناسب اسود عنسی‌ را به قتل رسانند.
سرانجام با تدبیر این بانوی‌ شجاع و مسلمان ایرانی‌‌تبار )یعنی‌ آزاد(، اسود عنسی‌ در شب 27 صفر سال 11 هجری‌ قمری‌ به دست فیروز، به هلاکت رسید و توطئه بزرگ شیطانی‌ که می‌‌رفت فراگیرتر گردد و حتّی‌ به حجاز هم سرایت کند، از ریشه کنده شد.
جبرئیل امین، این خبر مسرت‌بخش را به پیامبراکرم)ص( رسانید.
آن حضرت در حالی‌ که آخرین روزهای عمرش را طی‌ می‌‌کرد و در بستر بیماری‌ افتاده بود، بسیار خرسند گردید و فرمود: دیشب عنسی‌ به قتل رسید، مردی‌ خجسته به نام فیروز او را کشت.
امّا رسولان یمن که خبر هلاکت اسودعنسی‌ را از سوی‌ فیروز به مدینه می‌‌آوردند، هنگامی‌ به مدینه منوّره رسیدند که پیامبراکرم)ص( رحلت کرده بود و مسلمانان در رحلت او سوگوار بودند.
(2) فتنه اسودعنسی‌ از آغاز تا پایان آن، به مدت سه ماه و به روایتی‌، چهار ماه ادامه داشت، تا به دست مردی‌ از تبار ایرانیان کشته شد و غائله‌اش پایان یافت.
(3) 1- تاریخ ‌الیعقوبی‌، ج2، ص 15 2- تاریخ ‌ابن‌خلدون، ج1، ص 464 3- نک: تاریخ ‌الطبری‌، ج3، ص 227؛ تاریخ ‌دمشق (ابن عساکر)، ج49، ص 11 و بحارالانوار (علامه مجلسی)، ج21، ص 412


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,833,954