خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 23 ربیع الثانی - خلافت مکتفى عباسى (289 ق)

23 ربیع الثانی

خلافت مکتفى عباسى (289 ق)

علی‌ بن معتضد بن موفق بن متوکل عباسی‌، در رجب سال 264 قمری‌ از کنیزی‌ رومی‌ نژاد به نام "نشیج " به دنیا آمد و پس از درگذشت پدرش "معتضد عباسی‌"، در 23 ربیع الثانی‌ سال 289 قمری‌ به خلافت رسید و به "المکتفی‌ بالله "معروف گردید.
وی‌ ، هفدهمین خلیفه عباسیان بود .
مکتفی‌، درآغاز خلافتش "قاسم بن عبیدالله بن سلیمان" را که در زمان "معتضد عباسی‌"، مقام وزارت را در اختیار داشت، به این مقام، ابقاء نمود ولی‌ پس از مدتی‌، "عباس بن حسن بن ایوب" را به جای‌ وی‌ منصوب کرد.
اما مقام قضاوت عالیه دستگاه خلافت را در عصر او، افراد ذیل بر عهده داشتند: یوسف بن یعقوب، محمد بن یوسف بن یعقوب، ابوخازم و عبدالله بن علی‌ بن أبی‌ شوارب اموی‌.
مهم ترین رویداد عصر وی‌ عبارت بوداز قیام فراگیر قرمطیان به رهبری‌ "ابوالقاسم قرمطی‌" در مناطقی‌ از عراق و شام و درگیری‌ خونین آنان با سپاهیان خلیفه، که سرانجام ابوالقاسم قرمطی‌ در نبرد با سپاهیان خلیفه کشته شد و برادرش "ابوالحسن قرمطی‌"، رهبری‌ قرمطیان را بر عهده گرفت.
به هر روی‌، این خلیفه عباسی‌ به مدت شش سال و شش ماه زمامداری‌ نمود و سرانجام در 31 سالگی‌، در هفدهم ذی‌ قعده سال 259 قمری‌ بدرود حیات گفت.
(1) 1- نک: التنبیه و الاشراف، ص 321؛ البدایة و النهایة، ج11، ص 117؛ محاضرة الابرار، ج1، ص 81


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,320,457