خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 18 جمادی الاول - وفات قرطبی، نویسنده کتاب عقدالفرید (328 ق)

18 جمادی الاول

وفات قرطبی، نویسنده کتاب عقدالفرید (328 ق)

احمد بن عبدربّه قرطبی اندلسی، که نیاکش از غلام زادگان هشام بن عبدالرحمن اموی بود، از دانشمندان معروف و مسلمان سرزمین اندلس (اسپانیا و پرتغال کنونی) در اوائل قرن چهارم قمری به شمار می آمد.
وی دارای تألیفاتی چند، از جمله کتاب گرانسنگ "عقدالفرید" می باشد.
قرطبی در ماه مبارک رمضان سال 246 قمری در شهر قرطبه، از شهرهای زیبا و معروف اندلس دیده به جهان گشود و در هیجدهم جمادی الاولی سال 328 قمری در همین سرزمین دیده از جهان فروبست.
(1) وی از جهت فضل، وثاقت و دانش سرشار، مورد تأیید و توثیق علما و دانشمندان مسلمان، از جمله اهل سنت می باشد.
ولیکن به خاطر تمایل قلبی و قلمی به تشیع، مورد انتقاد برخی از مورخان اهل سنت قرار گرفته است.
ابن کثیر در کتاب "البدایة و النهایة" در این باره گفته است: و یدّل کثیر من کلامه علی تشیع فیه و میل إلی الحط علی بنی امیة.
و هذا عجیب منه! لأنه احد موالیهم و کان الاولی به أن یکون ممن یوالیهم، لا ممّن یعادیهم.
(2) شایان ذکر است که هنگامی علما و بزرگان اهل سنت در میزان حق و باطل و یا در قبولی و طرد افراد و شخصیت ها چنین داوری کنند، از عوام آنان جای گله مندی نیست.
1- البدایة و النهایة (ابن کثیر)، ج 11، ص 219 2- همان


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,071,497,890