خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - قمری - 27 جمادی الثانی - درگذشت ابوعبدالله محمد بن خالد طیالسی( 259 ق)

27 جمادی الثانی

درگذشت ابوعبدالله محمد بن خالد طیالسی( 259 ق)

در کتاب "رجال النّجاشی" درباره طیالسی آمده است: ابوعبدالله، محمد بن خالد بن عمر طیالسی تمیمی، در کوفه و در منطقه "صحراء جرم" ساکن و دارای تألیفی به نام "کتاب النوادر" بود.
ابن نوح به نقل از ابن سفیان و او به نقل از حمید بن زیاد، به من خبر داد که محمد بن خالد طیالسی در شب چهارشنبه، سه روز مانده به آخر جمادی الآخر، سال 259، در حالی که 97 سال از عمرش گذشته بود، بدرود حیات گفت.
(1) شیخ حسن صاحب المعالم و آیت الله خویی، به نقل از مرحوم شیخ طوسی(ره)، وی را از اصحاب امام موسی کاظم(ع) دانسته اند و درباره وی گفته اند: طیالسی تمیمی، که وضعیتش چندان روشن نیست، از شیعیان کوفه و از علما و دانشمندان این منطقه به شمار می آمد و افرادی چون علی بن حسن بن فضال، سعد بن عبدالله و حمید بن زیاد از او نقل حدیث می کردند.
هم چنین او از افرادی چون سیف بن عمیره و صالح بن عقبه روایاتی را نقل کرد.
(2) 1- رجال النجاشی، ص 340 2- التحریر الطاووسی (شیخ حسن صاحب المعالم)، ص 442؛ معجم رجال الحدیث (آیت الله خویی)، ج 71، ص 75


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,190,571