خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 30 جمادی الثانی - کشته شدن ابونصر سامانی(301 ق)

30 جمادی الثانی

کشته شدن ابونصر سامانی(301 ق)

ابونصر، احمد بن اسماعیل سامانی، که یکی از حاکمان و سلاطین قدرتمند سامانیان در سرزمین ماوراءالنهر و خراسان بود، در شب آخر جمادی الثانی، به دست غلامان و خدمت کارانش کشته شد.
گویند، وی به صید حیوانات علاقه ای وافر داشت و هر گاه به صید می رفت، چند روز در بیابان می ماند و در آن جا خیمه ای برای خویش بر پا و شیری تربیت شده را در ورودی خیمه اش به نگهبانی می گذاشت و هر کسی غیر از او وارد می گردید، آن شیر، بر او حمله می کرد.
در یکی از دفعاتی که ابونصر برای صید در بیابان به سر می برد، در شبی از نگه داشتن شیر تربیت شده در ورودی خیمه اش غفلت کرد و از فرط خستگی به خواب عمیقی فرو رفت.
چند تن از غلامان و خدمت کارانش که مترصد چنین موقعیتی بودند، یک باره بر او حمله آورده و سرش را در بستر خوابش جدا و به زندگی اش پایان دادند.
امیران و دست اندرکاران سلطنت که از قتل وی آگاه شدند، بی درنگ فرزند هشت ساله اش نصر بن احمد را به سلطنت نشانیده و به وی لقب "سعید" دادند و از آن بیابان به "بخاری‌" پایتخت سامانیان برگشتند و جنازه ابونصر سامانی را پس از تشییع، در بخاری‌ دفن نمودند و تمامی خدمت کاران و غلامانی که در قتل ابونصر دخیل بودند، به مرگ محکوم و آنان را به وضع فجیعی کشتند.
(1) 1- تاریخ ابن خلدون، ج4، ص 336


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,781,773