خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 14 خرداد - ارتحال حضرت امام خمینی(ره) /انتخاب حضرت آیت اللَّه خامنه ‌اى به رهبرى(1368ش)

14 خرداد

ارتحال حضرت امام خمینی(ره) /انتخاب حضرت آیت اللَّه خامنه ‌اى به رهبرى(1368ش)

ارتحال حضرت امام خمینی‌(ره)

چهاردهم خرداد ماه، یادآور مصیبت عظمی‌ و اندوه جانکاه ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی‌ حضرت امام‌خمینی‌ -رضوان الله تعالی‌ علیه- است

در مورد شخصیت گرانقدر این فقیه، عارف، فیلسوف، سیاستمدار و انقلابی‌ بی‌‌نظیر تاریخ اسلام، سخنها ونوشته‌های‌ بسیار گفته و تحریر شده است، هرچند که عظمت این مرد الهی‌ بالاتر از آن است که با این گفته‌هاو نوشته‌ها بتوان ترسیم نمود
یکی‌ از ابعاد ویژه شخصیت حضرت امام(ره) رهبری‌ نهضتی‌ عظیم و انقلاب شکوهمند اسلامی‌ بود که آثاربسیار گرانقدری‌ را در داخل و در سطح جهان در پی‌ داشت که مناسب است این بُعد از شخصیت امام عزیز،بیشتر مورد دقت قرار گیرد
در این خصوص، مقام معظم رهبری‌ حضرت آیةالله خامنه‌ای‌ -مد ظله العالی‌- بیانات دقیق و جامعی‌ دارند که‌مناسب دیدیم در اینجا تقدیم عزیزان کنیم:

»امروز در خطبه اول مایلم راجع به اماممان صحبت کنم درباره امام عزیز ما خیلی‌ حرف زده شده؛ اما به‌اعتقاد بنده هنوز زود است که ما، یا تحلیلگران جهانی‌، امام بزرگوارمان را بدرستی‌ بشناسند شخصیت‌عظیمی‌ که در طول تاریخ بعد از انبیا و اولیا، امثال او بسیار بندرت در مقاطعی‌ از تاریخ ظهور می‌‌کنند،کارهای‌ بزرگ می‌‌کنند؛ مثل برقی‌ می‌‌درخشند، فضا را منور می‌‌کنند و می‌‌روند امام بزرگوار ما کارهایی‌ بزرگ‌انجام داد، بزرگی‌‌ای‌ متناسب با عظمت خود او؛ و من امروز بعضی‌ از آنچه را که امام بزرگوارمان انجام داده‌به یاد شما می‌‌آورم یقیناً اگر تحلیلگران و متفکران بنشینند و کارهای‌ بزرگ امام امت را فهرست کنند، چندبرابر آن چیزی‌ خواهد شد که من امروز به صورت فهرست عرض می‌‌کنم:

اول - احیای‌ اسلام؛ دویست سال است که دستگاههای‌ استعماری‌ سعی‌ کرده‌اند اسلام را به دست فراموشی‌‌بسپارند از آن روز که یکی‌ از نخست‌وزیرهای‌ انگلیس در جمع سیاستمداران استعماری‌ دنیا اعلام کرد که ماباید اسلام را از کشورهای‌ اسلامی‌ منزوی‌ کنیم، و از پیش از آن و بعد از آن پولهای‌ گزافی‌ خرج شد تا اسلام‌در درجه اول از صحنه زندگی‌ و در درجه دوم از ذهن و عمل فردی‌ انسانها خارج شود، چون می‌‌دانستند که‌اسلام بزرگترین مانع در راه چپاول قدرتهای‌ بزرگ و استکباری‌ است، امام ما اسلام را دوباره به ذهن انسانهاو به عمل آنها و به صحنه جهان برگرداند اسلام را بار دیگر زنده کرد
دوم - اعاده روح عزت به مسلمین؛ صرفاً این نبود که اسلام در بحثها، در تحلیلها، در دانشگاهها، در جوامع وزندگی‌ مردم برگردد؛ بلکه بر اثر نهضت امام ما، مسلمانان در همه جای‌ عالم احساس عزت کردند مسلمانی‌ ازیکی‌ از کشورهای‌ بزرگی‌ که در آن مسلمین در اقلیت هستند به من می‌‌گفت:
قبل از انقلاب اسلامی‌ ما اسم‌مسلمانی‌ خودمان را هرگز به زبان نمی‌‌آوردیم و اظهار نمی‌‌کردیم )همه اسم محلی‌ طبق فرهنگ آن کشورداشتند، اسمهای‌ مسلمانی‌ هم خانواده‌های‌ مسلمان روی‌ بچه‌های‌ خودشان می‌‌گذاشتند، اما این اسم مسلمانی‌‌را ما جرأت نمی‌‌کردیم بگوییم و خجالت می‌‌کشیدیم( اما بعد از انقلاب شما، مردم ما با افتخار اسم مسلمانی‌‌خودشان را می‌‌گویند از آنها می‌‌پرسند شما که هستید؟ اول آن اسم اسلامی‌ را بر زبان می‌‌آورند و به آن‌افتخار می‌‌کنند اکنون مسلمانان در همه جای‌ دنیا احساس عزت کرده و به مسلمانی‌ خود افتخار می‌‌کنند
سوم - مطرح نمودن امت اسلام در دنیا؛ قبل از این مسلمانان در هر جای‌ دنیا که بودند خودشان بودند، چیزی‌‌به نام امت اسلامی‌ برای‌ مسلمین عالم یا مطرح نبود، یا جدی‌ نبود امروز مسلمانان در اقصی‌ نقاط آسیا، تاقلب آفریقا و در تمام خاورمیانه و در اروپا و آمریکا، همه احساس می‌‌کنند که جزء یک جامعه جهانی‌ بزرگ‌هستند؛ یعنی‌، جزء امت اسلامی‌ هستند، این احساس شعور نسبت به امت اسلامی‌ را امام در دنیا به وجودآورد و این بزرگترین حربه برای‌ دفاع از جوامع اسلام در مقابل استکبار است
چهارم - ازاله و از بین بردن یکی‌ از مرتجع‌ترین و پلیدترین و وابسته‌ترین رژیمهای‌ منطقه و جهان؛ ازاله‌حکومت پادشاهی‌ در ایران، یکی‌ از بزرگترین کارهایی‌ بود که کسی‌ نمی‌‌توانست تصور کند در منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه، ایران دژ استعمار بود که این دژ به دست امام ما در هم فرو ریخت
پنجم - ایجاد حکومتی‌ بر مبنای‌ اسلام؛ چیزی‌ که به ذهن مسلمانان و غیر مسلمانان خطور نمی‌‌کرد نظامی‌‌سیاسی‌، جامعه‌ای‌ با همه ارکان بر مبنای‌ یک دین، آن هم بر مبنای‌ اسلام این آن خواب خوشی‌ بود که‌ساده‌لوحهای‌ مسلمان هرگز آن را تصور نمی‌‌کردند و نمی‌‌دیدند امام به این خیال افسانه‌آمیز لباس واقعیت‌پوشاند؛ یعنی‌، چیزی‌ در حد یک معجزه!
ششم - ایجاد نهضت اسلامی‌ در عالم؛ قبل از انقلاب اسلامی‌ گروهها، جوانها، ناراضی‌‌ها و آزادی‌‌طلبها دربسیاری‌ از کشورها و از جمله کشورهای‌ اسلامی‌ با ایدئولوژی‌‌های‌ چپ وارد میدان می‌‌شدند بعد از انقلاب‌اسلامی‌، پایه و مبنای‌ حرکت‌ها و نهضتهای‌ آزادیبخش، اسلام است امروز در هر نقطه‌ای‌ از دنیای‌ وسیع‌اسلام، جمعیت و گروهی‌ به انگیزه آزادیخواهی‌ و ضدیت با استکبار حرکت می‌‌کنند، مبنا و قاعده کار، امید ورکنشان تفکر اسلامی‌ است و نهضت جهانی‌ اسلام به برکت امام عزیز ما به راه افتاده است
هفتم - ایجاد نگرشی‌ جدید در فقه شیعه؛ فقاهت ما پایه‌های‌ بسیار مستحکمی‌ داشته است و دارد فقاهت‌شیعه یکی‌ از محکمترین فقاهتها و متکی‌ به قواعد و اصول و مبانی‌ بسیار مستحکمی‌ است، امام عزیزمان این‌فقه مستحکم را در گستره‌ای‌ وسیع و با نگرشی‌ جهانی‌ و حکومتی‌ مورد توجه قرار داد و ابعادی‌ از فقه رابرای‌ ما روشن کرد که قبل از این روشن نبود
هشتم - ابطال باورهای‌ غلط در باب اخلاق فردی‌ حکام؛ در دنیا پذیرفته شده که آن کسانی‌ که در طبقه‌حکومت و یا در رأس اجتماعات قرار می‌‌گیرند، باید اخلاق فردی‌ خاصی‌ را داشته باشند، تکبر ورزیدن،تجمل‌گرایی‌، از زندگی‌ راحت و مسرفانه برخوردار بودن، خودرأیی‌، خودخواهی‌، اینها چیزهایی‌ است که مردم‌دنیا قبول کرده‌اند که کسانی‌ که در رأس حکومتها قرار می‌‌گیرند، این اخلاق را داشته باشند حتی‌ درکشورهای‌ انقلابی‌، کسانی‌ که تا دیروز انقلابیونی‌ بودند که زیر چادرها زندگی‌ می‌‌کردند و در دخمه‌ها مخفی‌‌می‌‌شدند، به مجرد اینکه به حکومت می‌‌رسند، انسان می‌‌بیند وضع زندگی‌‌شان عوض شد، اخلاق‌حکومتی‌‌شان تغییر کرد، همان وضعیتی‌ را به خود می‌‌گیرند که بقیه سلاطین و رؤسای‌ عالم که ما از نزدیک‌چنین چیزی‌ را دیده‌ایم، مردم هم بر ایشان مایه تعجب نیست اما امام ما این باور غلط را عوض کرد، نشان‌داد که رهبر محبوب و معشوق یک ملت و رهبر بزرگ مسلمانان عالم، می‌‌تواند با زندگی‌ زاهدانه زندگی‌ کندمی‌‌تواند به جای‌ کاخهای‌ مجلل، در یک حسینیه از دیدارکنندگان پذیرایی‌ کند با لباس و با زبان انبیا و بااخلاق انبیا با مردم برخورد کند تجمل، تشریفات، اسراف، برخورداری‌‌های‌ زیادی‌، خودرأیی‌، تکبر و استکبارجزء لوازم حتمی‌ برای‌ حکام و زمامداران نیست، دلهاشان به نور معرفت و حقیقت روشن شده باشد یک‌چنین چیزی‌ را امام هم در زندگی‌ خود و هم در آن دستگاهی‌ که او به‌وجود آورد، به فضل پروردگار مشاهده‌شد و این یکی‌ از معجزات بزرگ این بزرگوار است
نهم - احیای‌ روحیه‌ی‌ غرور و خودباوری‌ در ملت ایران؛ برادران عزیز! سالهای‌ متمادی‌ حکومتهای‌ استبدادی‌‌و فردی‌ ملت ما را به صورت یک ملت توسری‌ خور در آورده بودند ملتی‌ که از استعداد جوشان، از خصلتهای‌‌جمعی‌ فوق العاده ممتاز برخوردار است، ملتی‌ با اینهمه افتخارات ملی‌ و سیاسی‌ در طول تاریخ بعد از اسلام،به‌صورت یک ملت ضعیف و مستضعف و تو سری‌ خور درآمد قدرتهای‌ خارجی‌ -یک مدت انگلیسی‌‌ها، یک‌مدت روسها، یک مدت آمریکایی‌‌ها و در کنار و گوشه اینها، بعضی‌ از دولتهای‌ دیگر اروپایی‌- ملت ما را تحقیرکرده بودند ملت ما باور کرده بود که چیزی‌ نیست، قابلیتی‌ ندارد، لیاقت کارهای‌ بزرگ را ندارد، سازندگی‌ ازاو برنمی‌‌آید ابتکار از او ساخته نیست و دیگران باید بر او آقایی‌ کنند و به او زور بگویند روح غرور وافتخار ملی‌ را در ملت ما کشته بودند امام عزیز ما، روح غرور و افتخار ملی‌ را در ملت ایران بیدار و زنده کرددر همان حالی‌ که ملت ما پر از نخوتهای‌ بیجای‌ ناسیونالیستی‌ بود - آنطور که دستهای‌ استکباری‌ همیشه‌خواسته بودند - و رژیم منحوس گذشته هم که ملت ایران را ذلیل کرده و احساسات غلط ناسیونالیستی‌ رادر آنها به‌وجود آورده بود در صورتی‌ که ملت ما بحمدالله از این احساسات مبرّا هستند و اکنون احساس‌عزت و افتخار و قدرت می‌‌کنند ملت ما امروز نه‌تنها از دست به دست هم دادن و توطئه مشترک شرق و غرب‌و ارتجاع نمی‌‌ترسد و احساس ضعف نمی‌‌کند، بلکه جوانهای‌ ما احساس می‌‌کنند که خودشان می‌‌توانندکشورشان را بسازند مردم ما احساس می‌‌کنند که قدرت و توان آن را دارند که در مقابل تحمیل‌ها وزورگویی‌‌های‌ شرق و غرب بایستند این روح عزت و خودباوری‌ و غرور ملی‌، روح افتخارات حقیقی‌ و اصیل‌را امام در ملت ما زنده کرد
دهم - اثبات اصل »نه شرقی‌ و نه غربی‌« به عنوان یک اصل عملی‌ ممکن؛ دیگران خیال می‌‌کردند یا باید به‌شرق متکی‌ بود یا به غرب، یا باید نان این را خورد و ستایشش را کرد یا نان آن را فکر نمی‌‌کردند یک ملت‌بتواند هم به شرق و هم به غرب »لا« بگوید و بایستد و بماند و خود را روز به روز ریشه‌دارتر کند، اما امام‌این را ثابت کرد« (1) برگرفته از خطبه نماز جمعه مقام معظم رهبری‌ - 23/4/68


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,101,467