خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 8 آذر - لغو تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت وزیران

8 آذر

لغو تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت وزیران

3- لغو تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت وزیران (1341 ش)
در این روز هیئت وزیران، تصویب نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی مورخ 16 مهر 1341 را لغو کرد.
این اقدام دولت در اثر فشاری بود که از طرف جامعه روحانیت و پی‌گیری حضرت امام خمینی(ره) وارد شد.
هرچند دولت این نتیجه را اعلام کرد ولی حضرت امام(ره) خواهان اعلان رسمی در روزنامه‌ها شدند و این امر در دهم آذر آن سال عملی گردید.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,071,495,051