خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 27 خرداد - سالروز تشکیل جهاد سازندگى(1358 ش)

27 خرداد

سالروز تشکیل جهاد سازندگى(1358 ش)

سالروز تشکیل جهاد سازندگی‌

پس از پیروزی‌ انقلاب شکوهمند اسلامی‌ در 22 بهمن ماه سال 1357، جریانها و تشکّلهای‌ مردمی‌ در جهت‌حفظ و حراست و استمرار و تداوم این نهضت مقدس و الهی‌ ظهور نمودند، که در میان آنها جهاد سازندگی‌‌دارای‌ اعتبار و ارزشی‌ ویژه بود و تأثیرات و نتایج چندین ساله این نهال روییده از متن مردم و انقلاب،تحسین همگان را برانگیخته است.

جهاد سازندگی‌ در 27 خرداد ماه سال 1358 به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی‌1 تشکیل گردید و از همان آغازِکار، توانست خیل عظیم نیروهای‌ دلسوز و جوان و متخصصین متعهد و مسلمان در رشته‌های‌ گوناگون رابرای‌ احیا و نوسازی‌ روستاها در ابعاد اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ به خود جذب نماید.

امروز اعضای‌ پرتوان و ایثارگر جهاد سازندگی‌ در دورافتاده‌ترین و محرومترین مناطق کشور مشغول‌فعالیت و خدمت می‌‌باشند.

امام امت(ره) به هنگام تشکیل جهاد سازندگی‌ فرمودند:
»الآن که بحمداللَّه آن سد شکسته شد، برای‌ مرحله ثانی‌ که مرحله سازندگی‌ است، ما دستمان را پیش ملت درازمی‌‌کنیم و از ملت می‌‌خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند«.

ایشان پس از آن فرمودند:
»شاید هیچ عبادتی‌ بالاتر از جهاد سازندگی‌ نباشد«.

اقشار مختلف مردم بخصوص جوانان عاشق، دلسوخته و دارای‌ روحیه تعبد به مکتب، بی‌‌درنگ فرمان رهبررا به جان خریدند و با الهام از آیه مبارکه »قُلْ انّما أعِظُکُم بِواحِدَة أن تقوموا للَّه مَثْنی‌ و فُرادی‌« با شعار »همه باهم جهاد سازندگی‌« عازم روستاها و مناطق محروم شدند.

حضرت امام1 به واسطه اهمیت و علاقه‌ای‌ که به حرکت سرنوشت‌ساز جهاد سازندگی‌ داشتند مقرر نمودند تانماینده ایشان به عنوان حافظ و مروج روحیه معنوی‌ و عبادی‌ و محور حضور روحانیت و مشوّق تلاشها وایثارگریهای‌ جهادگران در این نهاد انقلابی‌ همواره حضور داشته باشد.


اهداف حرکت جهاد سازندگی‌

عمده‌ترین اهدافی‌ که جهاد سازندگی‌ از ابتدای‌ تشکیل دنبال نموده است، به‌طور مجمل عبارتند از:

1 - زدودن گرد فقر و محرومیت از چهره روستاها و روستاییان.


2 - حرکت به سوی‌ استقلال و خودکفایی‌ کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی‌ و اجتماعی‌ روستاهاو مناطق عشایری‌ از طریق توسعه کشاورزی‌، دامداری‌، صنایع روستایی‌ و.


3 - ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت والای‌ انسانی‌ روستاییان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالتیهای‌‌روستایی‌.


4 - بسیج اقشار مختلف مردم جهت سازندگی‌ روستاها و فراهم کردن امکان تلاش برای‌ نیروهای‌ مؤمن وایثارگر و رشد و تکامل آنها.

لازم به ذکر است که به علت ابعاد گسترده ویرانی‌‌ها و محرومیت‌های‌ به جا مانده از رژیم منفور شاه، جهاداولویت در سازندگی‌ را به روستاهای‌ دور افتاده و محروم و به زمینه‌هایی‌ که موجبات رشد تولید و درآمدروستاییان را فراهم می‌‌آورد داده است.


وظایف جهاد سازندگی‌

جهاد سازندگی‌ عهده‌دار وظایف گوناگونی‌ می‌‌باشد که مهمترین آنها مختصراً به شرح ذیل است:
الف - فعالیت جهت رشد تولید کشاورزی‌ و دامداری‌.

ب - احداث و نگهداری‌ ابنیه و تأسیسات عمومی‌ خدماتی‌ مورد نیاز روستا و مناطق عشایری‌.

ج - احداث و نگهداری‌ راههای‌ روستایی‌ کشور.

د - تأمین آب کشاورزی‌ برای‌ روستاییان، کمک به لایروبی‌ و مرمّت قنوات، نهرها و استخرهای‌ آبیاری‌.

ه - کمک به خدمات بهداشتی‌ و درمانی‌.


ابعاد برنامه‌های‌ جهاد سازندگی‌

این برنامه‌ها در دو بخش مورد توجه قرار می‌‌گیرند:

1 - بخش تولید، توسعه کشاورزی‌، دامداری‌ و صنایع روستایی‌.


2 - بخش بازسازی‌ ویرانی‌‌ها، احداث راه روستایی‌ و گذرگاه عشایری‌، تأمین آب آشامیدنی‌ بهداشتی‌،بهسازی‌ محیط روستا و کمک به خدمات بهداشتی‌ و درمانی‌ روستاییان و عشایر، تأمین برق روستا، احداث‌ابنیه و تأسیسات عمومی‌ خدماتی‌.


بخش تولید

در باره بخش تولید، در آیین‌نامه‌های‌ هماهنگی‌ و تفکیک وظائف جهاد سازندگی‌ با وزارتخانه‌های‌ کشاورزی‌‌و صنایع که به تصویب هیأت وزیران رسیده، حدود مشخصی‌ برای‌ فعالیت جهاد ترسیم شده است که جهادسازندگی‌ ضمن رعایت مقررات مندرج در این آیین‌نامه‌ها در امور زیر عهده‌دار برنامه‌ریزی‌ و اجرا است:

1 - کشاورزی‌ )زراعت، دامداری‌ و دامپروری‌، تأمین آب کشاروزی‌(

الف:
زراعت؛ کلیه اقدامات لازم در زمینه حمایت از کشت گندم دیم و علوفه در سراسر کشور.

ب:
مراتع عشایری‌؛ تهیه و اجرای‌ طرحهای‌ احیای‌ حفاظت و بهره‌برداری‌ از مراتع مناطق عشایری‌ و ذخیره‌نزولات آبی‌، تبدیل اراضی‌ کم بازده به علوفه کاری‌ و مرتع، بذرپاشی‌، کودپاشی‌ مراتع و بوته‌کاری‌.

ج:
امور دام و آبزیان؛ ارائه کلیه خدمات و اقدامات لازم در جهت احیای‌ دامداری‌ و مرغداری‌ در ارتباط با دامهاو مرغهای‌ بومی‌ و اصلاح شده در مناطق روستایی‌ و عشایری‌ و نیز تشویق و کمک به توسعه زنبورداری‌ وتهیه و اجرای‌ طرحهای‌ حمایت از صید سنتی‌.

د:
تأمین آب کشاورزی‌؛ تهیه و اجرای‌ طرحهای‌ تأمین آب کشاورزی‌ و تهیه و اجرای‌ طرحهای‌ احیای‌ اراضی‌‌موات در جهت رشد تولیدات کشاورزی‌ و تهیه و اجرای‌ طرحهای‌ زیربنایی‌.


بخش بازسازی‌ ویرانی‌‌ها

مناطق روستایی‌، چه از نظر اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و چه از نظر نحوه استفاده از امکانات طبیعی‌ و در نتیجه‌رشد و پیشرفت، با یکدیگر تفاوتهای‌ اساسی‌ دارند.

شناخت این تفاوتها می‌‌تواند مناطق روستایی‌ را از نظرامکانات و نیازمندیها و خدمات، طبقه‌بندی‌ نموده و برای‌ هر منطقه برنامه‌ای‌ مناسب با ویژگیهای‌ آن رإے؛بهّّتنظیم و به مرحله اجرا درآورد.

برادران جهاد سازندگی‌ در پی‌ تدوین روشی‌ برای‌ طبقه‌بندی‌ مناطق‌روستایی‌ هستند تا بر مبنای‌ شناخت جامعه روستایی‌ و احتیاجات و نیازها، اولویتها و تقدمها را مشخص‌نموده و سپس منابع محدود موجود را برای‌ رفع نیازهای‌ اولویت‌دار تخصیص دهند و بر این اساس ارائه‌طرحهای‌ بازسازی‌ ویرانی‌‌ها در چهارچوب این مطالعات به صورت شبکه‌ای‌ و بر مبنای‌ اولویتها خواهد بودو تا حصول نتایج این مطالعات نیز بر اساس سیاستهای‌ اجرایی‌ ادامه می‌‌یابد.

همچنین احداث و تأسیسات عمومی‌ خدماتی‌؛ از قبیل احداث حمام، کشتارگاه و غسالخانه مورد نیاز روستاهااز وظایف جهاد سازندگی‌ می‌‌باشد.

بازسازی‌ و نوسازی‌ روستاهای‌ جنگزده از دیگر فعالیتهای‌ جهادسازندگی‌ است.

در بازسازی‌ و نوسازی‌ مناطق جنگزده روستایی‌ نیز، که هدف فراهم آوردن امکان زندگی‌ وتولید برای‌ عزیزان روستایی‌ است، جهاد سازندگی‌ با الهام از فرمایش حضرت امام1 در مورد بازسازی‌ ونوسازی‌، مناطق جنگزده را بین ستادهای‌ اجرایی‌ خود از استانهای‌ مختلف تقسیم کرده و هم اکنون بیست‌ستاد اجرایی‌ آن، در مناطق جنگزده مشغول فعالیتند.

از جمله تلاشهای‌ پرثمر و مفید جهاد سازندگی‌ را حضور جهادگران ایثارگر در جبهه‌های‌ حق علیه باطل‌می‌‌توان ذکر کرد، که پیشاپیش رزمندگان در زیر آتش دشمن به ساختن سنگر مشغول بودند و شهیدانی‌ درجریان آن، تقدیم اسلام نمودند.

ما در سالروز تشکیل این نهاد فداکار، توفیق هر چه بیشتر جهادگران را از خداوند مسألت می‌‌نماییم.

لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,781,557