خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 13 آبان - تسخیر لانه جاسوسى آمریکا به دست دانشجویان خط امام(1358 ش)

13 آبان

تسخیر لانه جاسوسى آمریکا به دست دانشجویان خط امام(1358 ش)


13 آبان ماه سال 58 انقلابی‌ بزرگتر از انقلاب اول به وقوع پیوست و لانه جاسوسی‌ آمریکا در تهران به تصرف‌دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درآمد به همین مناسبت پیش از ذکر این حادثه مهم تاریخی‌، به نقش‌سفارتخانه‌های‌ آمریکا در کشورهای‌ جهان می‌‌پردازیم:
سفارتخانه‌های‌ آمریکا کانونهای‌ اصلی‌ جاسوسی‌ سازمان سیا در کشورهای‌ خارجی‌ هستند و آشنایی‌ با شیوه‌جاسوسی‌ این سفارتخانه‌ها در کشورهای‌ جهان بسیار درخور توجه است سازمان سیا از بدو به وجود آمدن خود درسال 1947 میلادی‌ دارای‌ سه واحد مستقل بوده است این سه واحد عبارتند از:

1 - سرویس جمع‌آوری‌ اطلاعات خارجی‌
2 - سرویس عملیات جاسوسی‌ و ضداطلاعاتی‌
3 - سرویس مداخلات مخفی‌ در کشورهای‌ خارجی‌

تأسیس دو سرویس اول رسماً در کنگره آمریکا به هنگام بررسی‌ طرح تأسیس سازمان سیا مورد تأیید و تصویب قرارگرفت ولی‌ سرویس سوم همواره مخفی‌ ماند و به طور نامرئی‌ و غیررسمی‌ بکار خود در کشورهای‌ خارجی‌ ادامه دادتمامی‌ آشوبها و کودتاهای‌ آمریکایی‌ در کشورهای‌ خارجی‌ که با تلاش مأمورین سفارتخانه‌های‌ آمریکا صورت‌می‌‌گیرد، بدون استثنا توسط اداره مزبور رهبری‌ می‌‌شود مأموران سازمان جاسوسی‌ سیا که در کشورهای‌ خارجی‌‌فعالیت می‌‌کنند، معمولاً در پوشش دیپلماتیک فعالیت دارند این مأموران مسؤولیت نفوذ در احزاب سیاسی‌،گروههای‌ دانشجویی‌، اتحادیه‌های‌ کارگری‌، وسایل ارتباط جمعی‌، مراکز اداری‌ و نظامی‌ را عهده‌دار هستند شایدآنقدر که مأموران سیا در کشورهای‌ خارجی‌ سعی‌ می‌‌کنند در ارتش این کشورها نفوذ کنند وابستگان نظامی‌ آمریکا درسفارتخانه‌ها از چنین وظیفه‌ای‌ برخوردار نیستند اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی‌ آمریکا در تهران نشان می‌‌دهد در سفارتخانه‌های‌ آمریکا واحدی‌ به نام »مراکزعملیاتی‌« وجود دارد رؤسای‌ این مراکز، رهبری‌ عملیات گوناگون جاسوسی‌ در کشورهایی‌ که حوزه مأموریتشان است‌را برعهده دارند اینگونه افراد نیز عموماً در پوشش دیپلماتیک فعالیت دارند و از مصونیتهای‌ دیپلماتیک برخوردارهستند در سفارتخانه‌های‌ آمریکا در کشورهای‌ خارجی‌، دفتری‌ برای‌ ثبت فعالیت مأمورانی‌ که زیر نظر سفارتخانه به کارجاسوسی‌ اشتغال دارند وجود دارد در این دفتر تمام عملیات موفق و ناموفق مأموران و عوامل نفوذی‌ آمریکا در مراکزدولتی‌ یا نظامی‌ با حروف و علائم رمز ثبت می‌‌شود کلیه این عملیات، چه موفق و چه ناموفق، پس از پایان آن به‌وزارت خارجه آمریکا تلکس می‌‌شود این دفتر از جمله اسنادی‌ است که سفارتخانه‌های‌ آمریکا در جهان به محض‌احساس خطر مبادرت به مخفی‌ کردن و یا معدوم نمودن آن می‌‌کنند سفیران آمریکا در خارج از کشور، الزاماً مأمورین سازمان سیا نیستند ولی‌ هرگاه کشوری‌ از نظر اوضاع سیاسی‌ یااقتصادی‌ رو به وخامت بگذارد، آمریکا مأموران ورزیده »سیا« را جایگزین سفیران خود می‌‌کند تا بتوانداز هر موقعیتی‌‌به نفع سیاستهای‌ خود سود جوید انتصاب »هاری‌ شوارمن« در سفارت آمریکا در ونزوئلا هنگام تشدید فعالیت‌گروههای‌ چپ در اواخر سال 1956 میلادی‌، انتصاب »ریچارد هلمز« در سفارت آمریکا در ایران )قبل از ویلیام‌سولیوان( که به هنگام بروز ناآرامیهای‌ سیاسی‌ در ایران صورت گرفت و انتصاب »دونالدسی‌ لیدل« در سفارت آمریکادر بحرین به هنگام بحرانی‌ شدن اوضاع در خلیج فارس )خرداد 63) نمونه‌هایی‌ از این واقعیت هستند همچنین‌هلاکت حداقل هفت عضو سازمان سیا در جریان انفجار سفارت آمریکا در بیروت از جمله »روبرت امیس« مدیر شعبه‌خاورمیانه‌ای‌ سازمان مزبور نمایانگر حضور فعال مأموران سیا در کشور بحرانی‌ لبنان بوده است یکی‌ از کارشناسان‌آمریکایی‌ اخیراً گفته بود:
»اطلاعات و گزارشهایی‌ که همواره از طرف مأموران غیررسمی‌ سفارتخانه‌های‌ آمریکا در کشورهای‌ جهان، پیرامون‌اوضاع سیاسی‌ کشورها به ستاد مرکزی‌ سیا و وزارت امور خارجه آمریکا می‌‌رسد نقشی‌ به مراتب مؤثرتر از ذوق وعلاقه شخصی‌ مقامات آمریکا در تعیین سیاست خارجی‌ این کشور دارد« وی‌ می‌‌افزاید:
»اصولاً سیاست خارجی‌ آمریکا در تمامی‌ ابعاد اقتصادی‌ و سیاسی‌ و نظامی‌ را تئوریسینها و مشاوران کار کشته‌ای‌‌تعیین می‌‌کنند که کمتر صاحب مشاغل عمده دولتی‌ هستند و اینگونه افراد غالباً در خدمت سرویسهای‌ امنیتی‌ ایالات‌متحده هستند و کارشناسان زبده را در تمام سفارتخانه‌های‌ خود در جهان به کار گمارده‌ایم« سازمان سیا در طول جنگ مالویناس در 1982 میلادی‌ موفق شده بود به کمک مأموران خود در سفارت آمریکا دربوینوس آیرس، علایم رمز ارتش آرژانتین را متناوباً ضبط کرده و در اختیار ارتش انگلیس قرار دهد هفته نامه آمریکایی‌‌نیوزویک در پایان این جنگ در گزارشی‌ نوشت:
»سازمان سیا از یک شبکه جهانی‌ استراق سمع برخوردار است که‌بدین وسیله بسیاری‌ از ارتباطات تلکسی‌ و تلفنی‌ را می‌‌تواند کنترل کند« ارتش انگلیس با کمک این تأسیسات توانسته‌بود به مدد لانه جاسوسی‌ آمریکا در آرژانتین، اطلاعات سرّی‌ مربوط به محل، موقعیت و چگونگی‌ آرایش نظامی‌‌ارتش آرژانتین را دریافت کرده و از این طریق به مقابله آنها بپردازد »ویلیام کیسی‌« رئیس پیشین سازمان سیا که در سال 66 درگذشت در اسفند سال 61 گفته بود:
»سازمان سیا در تمامی‌ کشورهایی‌ که برای‌ آمریکا اهمیت حیاتی‌ داشته باشد، فعالتیهای‌ جاسوسی‌ شدیدی‌ را به‌منظور ارزیابی‌ میزان ثبات سیاسی‌ و اقتصادی‌ این کشورها اعمال می‌‌کند« وی‌ در این جلسه کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا را به خاطر عدم آگاهی‌ و اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری‌ ازسقوط شاه در ایران مورد نکوهش قرار داد وگفت:
»چنین اتفاقی‌ علیه منافع آمریکا دیگر در هیچ کجای‌ جهان اتفاق نخواهد افتاد«
تصرف لانه جاسوسی‌

در زمان دولت موقت در سرتاسر کشور، بویژه در دانشگاهها و کارخانجات، توسط ایادی‌ آمریکا حرکتهایی‌ می‌‌شد تاجو سیاسی‌ جامعه را هر چه بیشتر پیچیده کرده و به نفع آمریکا پیش ببرند و بعدها معلوم شد که مرکز تمامی‌ این‌جریانات ضد انقلابی‌ سفارت آمریکا درتهران بود، در حالی‌‌که موضع منافقانه آمریکا نسبت به انقلاب اسلامی‌، مانع ازروشن شدن چهره واقعی‌ آمریکا در میان مردم گردیده بود در چنین شرایطی‌، امام خمینی‌1 بیانات قاطعی‌ علیه ابرقدرتها و بویژه آمریکای‌ جنایتکار ابراز می‌‌فرمودند و بویژه‌ورود شاه را به آمریکا به عنوان سرفصلی‌ تازه برای‌ یک تهاجم سنگین علیه آمریکای‌ جنایتکار اعلام کرده و فرمان‌مقابله با آمریکا را به تمامی‌ دانش‌آموزان، دانشگاهیان و طلاب علوم دینی‌ صادر نمودند:
»بر دانش‌آموزان و دانشگاهیان و طلاب علوم دینی‌ است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل‌گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع و جنایتکار نمایند و این توطئه بزرگ را بار دیگر شدیداًمحکوم کنند« دانشجویان مسلمان دانشگاهها با درک فرمایش حضرت امام1 و توجه به این نکته که حضرت امام1 فرموده بودند که:
»تمامی‌ گرفتاریهای‌ مسلمین از آمریکاست« به عنوان لبیک به فرمایش ایشان و وادار کردن آمریکا به استرداد شاه واموال ملت ایران تصمیم به اشغال سفارت آمریکا گرفتند و به دنبال آن دانشجویان دانشگاههای‌ تهران، پلی‌‌تکنیک،صنعتی‌ شریف، شهید بهشتی‌ و گرد هم آمده و طی‌ یک راهپیمایی‌ تا سفارت آمریکا در نهایت شجاعت به سفارت‌حمله کردند و علی‌‌رغم مقاومت آمریکاییها و محافظین سفارت به سرعت بر تمامی‌ مشکلات پیروز گردیده و سفارت‌را به اشغال کامل درآورند حتی‌ بعضی‌ از آمریکاییها را که در جریان اشغال لانه جاسوسی‌ گریخته بودند تعقیب کرده ودستگیر نمودند پس از تسخیر لانه جاسوسی‌ به سرعت و با درایت کامل از نابود کردن اسناد توسط آمریکاییهاجلوگیری‌ شد و ضمن جلوگیری‌ از نفوذ عناصر انحرافی‌ به داخل لانه جاسوسی‌ برای‌ نگهداری‌ گروگانها، برنامه‌های‌‌روشنی‌ تنظیم گردید به محض انتشار خبر اشغال لانه جاسوسی‌ توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، بسیاری‌ از مردم، با شور و اشتیاق‌مقابل جاسوسخانه گردآمده و با دقت جریان را تعقیب می‌‌کردند با برنامه‌های‌ توجیهی‌ دانشجویان، برای‌ مردم یقین‌پیدا شد که افرادی‌ که در لانه‌اند، دانشجویان مسلمان دانشگاهها هستند اشغال لانه جاسوسی‌ یکی‌ از لحظات و فرازهای‌ حساس و زیبای‌ تاریخ معاصر است جوانان مسلمان عاصی‌ ازجنایتها و تزویرهای‌ آمریکا، به اطاعت از فرمان امام(ره) عزم را جزم کردند تا این مرکز توطئه و این خانه شیطان را درهم‌کوبیده و با گروگانگیری‌، آمریکای‌ جنایتکار را وادار به استرداد شاه و اموال ملت ایران کنند دانشجویان مسلمان پیرو خط امام با دقت تمام سعی‌ نمودند که گروههای‌ چپ و چپ‌نما از این حرکت سوء استفاده‌نکنند و این حرکت نهایتاً در دست همان مسلمانانی‌ باشد که واقعاً علیه آمریکا مبارزه می‌‌کردند، نه کسانی‌‌که ظاهراًشعار ضد آمریکایی‌ سرمی‌‌دادند اما عملاً راه نفوذ آمریکا را هموار نمودند گروههای‌ چپ و چپ نما که خود را از قافله عقب می‌‌دیدند، به انحای‌ مختلف خواستند یا جریان لانه را ساختگی‌‌جلوه دهند و یا به نحوی‌ خود را در آن سهیم کنند که البته اقدامات احتیاطی‌ دقیق مانع از سوء استفاده تمامی‌ جریانات‌انحرافی‌ گردید پیرامون تصرف لانه جاسوسی‌ موضعگیریها و اظهارنظرهای‌ گوناگونی‌ به وجود آمد، بویژه دولت موقت و نخست‌وزیرموقت که تا آن زمان مورد حمایت حضرت امام(ره) بود، با این حرکت مخالفت کردند از آنجا که سرنوشت گروگانهای‌‌جاسوسخانه به سرنوشت کشور بی‌‌ربط نبود، در میان اظهارنظرهای‌ گوناگون همه منتظر نظر حضرت امام(ره) بودندنحوه موضعگیری‌ امام بسیار تعیین کننده بود چرا که رفت و آمدهای‌ بسیاری‌ برای‌ خارج کردن دانشجویان از لانه‌جاسوسی‌ انجام می‌‌شد فردای‌ همان روز، حضرت امام حرکت دانشجویان را تأیید کردند و با این تأیید، شور و اشتیاقی‌ را در سرتاسر کشور دربین توده‌های‌ ملت علیه شیطان بزرگ آمریکا ایجاد کردند کلام بلند و والای‌ امام(ره) چنین بود:
»در ایران انقلاب است‌انقلابی‌ بزرگتر از انقلاب اول« پس از اینکه احتمال حمله نظامی‌ آمریکا به ایران مطرح گردید، حضرت امام1 باصلابت و قاطعیت فرمودند:
»شما می‌‌بینید که الآن مرکز فساد آمریکا را جوانان رفته‌اند گرفته‌اند و آمریکایی‌‌هایی‌ را هم که در آنجا بودند گرفتند و آن‌لانه فساد را به دست آوردند و آمریکا هم هیچ غلطی‌ نمی‌‌تواند بکند و جوانها مطمئن باشند که آمریکا هیچ غلطی‌‌نمی‌‌تواند بکند مگر آمریکا می‌‌تواند دخالت نظامی‌ در این مملکت بکند، امکان برایش ندارد تمام دنیا توجهشان‌الآن به اینجاست غلط می‌‌کند دخالت نظامی‌ بکند نترسید و نترسانید همین تعبیر که جوانهای‌ ما باز از روی‌‌احساسات جوانی‌ کردند که اگر چنانچه آمریکا بخواهد دخالت نظامی‌ بکند ما چه خواهیم کرد، اصلاً این »اگر« را هم‌نباید بگویند آمریکا عاجز از این است که دخالت نظامی‌ بکند در اینجا اگر آنها می‌‌توانستند دخالت نظامی‌ بکنندشاه را نگه می‌‌داشتند« آمریکا هرگز در طول حیاتش در جهان، این چنین تحقیر نشده بود، ابهت و هیبت دروغین آمریکا را این سخنان‌بزرگمرد تاریخ اسلام درهم شکست حضرت امام خود حامی‌ و هدایتگر جریانات لانه جاسوسی‌ شد و مسأله سفارت‌در آن مقطع به عنوان مهمترین مسأله کشور مطرح گردید و آمریکا نیز فعالیتهای‌ جدی‌ خویش را علیه گروگانگیری‌ درایران آغاز کرد
فعالیتها و اقدامات آمریکا علیه تسخیر لانه جاسوسی‌ و گروگانگیری‌

مهمترین اقدامات آمریکا در مقابله با این حرکت اسلامی‌ عبارت بود از:
- فشار آوردن به دولت موقت که با استعفای‌ نخست وزیر موقت، این زمینه حرکت آمریکا منتفی‌ گردید - اعزام هیأت نمایندگان ویژه کارتر متشکل از »رمزی‌ کلارک« و »ویلیام« به ایران، که پیام حضرت امام1 کار آنان رامتوقف کرد در این پیام ضمن اعلام امتناع آن حضرت از ملاقات با آنان، ملاقات شورای‌ انقلاب اسلامی‌ و تمامی‌‌مسؤولین را با آن هیأت بشرطی‌ ممکن شمرد که شاه را تحویل بدهند، که در نتیجه هواپیمای‌ حامل آمریکایی‌‌ها درآسمان مسیر خود را به سمت ترکیه تغییر داد - تماسهای‌ آمریکا با بعضی‌ از غربزدگانی‌ که گمان می‌‌کردند احتمالاً می‌‌توانند در جهت آزادی‌ گروگانها اقدامی‌ بکنند،مانند بنی‌‌صدر و قطب‌زاده - اعزام میانجی‌ از اشخاص و یا کشورهایی‌ که می‌‌توانستند با مسؤولین کشور ما صحبت کنند؛ مانند کشور پاکستان و یافلسطینی‌‌ها و نیز حسنین هیکل روزنامه‌نگار مصری‌ و در نهایت پاپ! - فشار آوردن آمریکا به مجامع بین‌المللی‌ تحت نفوذ خود در جهت محکوم کردن و یا اتخاذ تصمیم علیه ایران؛ مانندسازمان ملل متحد و دبیر کل وقت آن »کورت والدهایم«، شورای‌ امنیت سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی‌، بازارمشترک اروپا، دیوان لاهه و صلیب سرخ جهانی‌
- نامه کنگره آمریکا به مجلس شورای‌ اسلامی‌

- تبلیغات منفی‌ علیه دانشجویان مسلمان مستقر در لانه جاسوسی‌ )مبنی‌ بر کمونیست بودن آنها و یا اینکه با گروگانها باخشونت رفتار می‌‌گردد و اتهامات بی‌‌پایه‌ای‌ از این قبیل( - زمینه‌سازی‌ در ملت آمریکا برای‌ انجام اقدام و عملیات احتمالی‌ و نیز تبلیغات منفی‌ علیه ایران برای‌ موجه‌جلوه‌دادن حرکتهای‌ جاسوسی‌ شیطان بزرگ پس از بی‌‌ثمر ماندن این قبیل اقدامات، شیطان بزرگ به اقدام جدی‌‌تری‌ پرداخت که بعضی‌ از آنها عبارتند از:
- محاصره اقتصادی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
- بلوکه کردن داراییهای‌ ایران توسط آمریکا
- قطع کامل روابط با ایران
- و بالاخره تهدید نظامی‌ و مانورها و نقل و انتقالات ناوگان آمریکا جهت مرعوب ساختن ملت مسلمان ایران!
عدم تأثیر تمامی‌ این شگردها که اعتبار جهانی‌ آمریکا را مخدوش کرده بود، منجر به اعمال آخرین حربه؛ یعنی‌ دخالت‌نظامی‌ و ربودن گروگانها گردید که جنود الهی‌ در کویر دور افتاده طبس تمامی‌ آن را نابود و این نقشه شیطانی‌ را بی‌‌اثرکرد و باعث سرور و شادی‌ امت قهرمان ایران و یأس و خاری‌ مستکبرین جهان گردید از طرف دیگر رژیم آمریکا در قبال مسأله شاه سخت به انفعال افتاد و با دستپاچگی‌ به دنبال یافتن پناهگاهی‌ برای‌ او به‌جستجو مشغول شد که بالاخره شاه به پاناما منتقل گشت و چون با عکس‌العمل مردم پاناما مواجه شد، در نهایت باذلت و خواری‌ به مصر منتقل گردید و پس از مدت کوتاهی‌ در همانجا مرد
دستاوردهای‌ داخلی‌ تسخیر لانه جاسوسی‌ آمریکا

تسخیر لانه جاسوسی‌ آمریکا خیرات و برکات بسیاری‌ برای‌ انقلاب اسلامی‌ داشت که بیان مشروح آنها در این مختصرنمی‌‌گنجد در اینجا تنها به قسمتهای‌ مهمی‌ از آن اشاره می‌‌کنیم:

1 - رشد، کمال و استحکام انقلاب

آشنا شدن هر چه بیشتر مردم مسلمان و انقلابی‌ نسبت به ماهیت بزرگترین دشمن خود؛ یعنی‌ آمریکا، تأثیر مهمی‌ براستحکام و شکست‌ناپذیری‌ انقلاب خواهد داشت به هر میزان که ملت ما نسبت به دشمن اصلی‌ خویش آشنایی‌‌داشته باشند، در برابر جریانات انحرافی‌ و ترفندهای‌ شیطان بزرگ هشیار و استوار خواهند بود همچنین مواجه شدن‌امت اسلام با خطرات بزرگ و استقامت در برابر تمامی‌ آنها، خود باعث افزونی‌ روحیه ایثارگری‌ و بیزاری‌ از قدرتهای‌‌دنیایی‌ و تکیه بر خداوند تبارک و تعالی‌ است
2 - تثبیت خط امام به عنوان خط سازش‌ناپذیر با غرب

در شرایط قبل از تسخیر لانه، جریانات چپ و چپ‌نما با ژستهای‌ به اصطلاح ضد امپریالیستی‌، جوانان حزب‌اللهی‌ ومؤمن را به عنوان »مرتجع« و یا »غیر انقلابی‌« می‌‌کوبیدند و بویژه عملکرد نادرست و لیبرالی‌ و موضعگیریهای‌ ناصحیح‌دولت موقت و آزادی‌‌های‌ بی‌‌رویه، باعث تجری‌ آنان در خطوط انحرافی‌ و حمله به دولت و نظام می‌‌شد تظاهرات،تحصن‌ها، کارشکنی‌‌ها، تحریکات ملتهای‌ گوناگون به نام انقلابی‌ بودن و ضد آمریکایی‌ توسط این جریانات ضدانقلاب و به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری‌ اسلامی‌ رو به فزونی‌ بود با تصرف جاسوسخانه آمریکا، آنان بهانه‌های‌ تحریکات و حرکتهای‌ ضد انقلابی‌ را به نحو چشمگیری‌ از دست داده وموج پرشور همه گیر انقلاب چونان اوایل پیروزی‌، ضد انقلابیون و چپ‌ها و منافقین را به ذلت، بیچارگی‌ و یأس‌کشاند، و ثابت کرد که تنها امام و پیروان صدیق او هستند که مردانه و در عمل با غرب به سرکردگی‌ آمریکا می‌‌ستیزند
3 - سقوط دولت موقت

آشکار گردیدن ناهمسانی‌ تفکر و مشی‌ لیبرالها و نخست‌وزیر و دولت موقت، با تفکر و مشی‌ رهبری‌ انقلاب موجب‌سقوط فوری‌ دولت موقت گردید

4 - اسناد لانه جاسوسی‌ و افشای‌ آنها

شاید به جرأت بتوان گفت که اسنادی‌ که در جاسوسخانه آمریکا به دست دانشجویان افتاد، به لحاظ کمّی‌ و کیفی‌ درتاریخ کم‌نظیر و یا بی‌‌نظیر می‌‌باشد حجم اسنادی‌ که از آمریکا به دست ملت افتاد، در طول حیات قدرتهای‌ استکباری‌‌بی‌‌سابقه است گرچه جاسوسان آمریکا در تهران به محض اطلاع از حمله دانشجویان مسلمان به جاسوسخانه، به‌سرعت و با آمادگی‌ قبلی‌ و با روشهای‌ سریع شروع به نابودی‌ اسناد مهم کردند، لیکن سرعت عمل و هوشیاری‌‌دانشجویان مسلمان باعث حفظ و باقیماندن بسیاری‌ از آنها و امکان بازسازی‌ بسیاری‌ دیگر گردید افشای‌ اسناد باعث‌گردید که ملت مسلمان نسبت به ماهیت بسیاری‌ از جریانات و چهره‌های‌ سیاسی‌ موجود در جامعه، آگاهی‌ و اطلاع‌پیدا کنند از بدو امر با اینکه بسیاری‌ از لیبرالها و جریانات انحرافی‌ به انحاء گوناگون قصد مخدوش جلوه دادن این اسناد راداشتند، لیکن به فضل الهی‌ و هوشیاری‌ دانشجویان مسلمان مستقر در لانه جاسوسی‌ و مسؤولین دلسوز، هم اکنون‌صحت اسناد منتشره بر همگان روشن است این اسناد در زمینه‌های‌ مختلف سیاسی‌، اقتصادی‌، نظامی‌، فرهنگی‌ وکشور، همچنین در مورد بعضی‌ از کشورهای‌ دیگر منطقه و نهضتهای‌ اسلامی‌ بوده و از اهمیت ویژه‌ای‌ برخوردارمی‌‌باشند با وجود اینکه مجلدات زیادی‌ از این اسناد توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام منتشر گردیده است که‌به نوبه خود در افشاگری‌ِ چهره آمریکا مؤثر بوده است و جای‌ تقدیر هم دارد، اما برای‌ مقابله جدی‌ و اساسی‌ با آمریکانباید به این حد بسنده کرد و این قابل تأسف است که پس از این همه زحمات در به دست آوردن، تنظیم وانتشار این‌مدارک، هنوز مرکزیت پرتوانی‌ برای‌ بررسی‌ اساسی‌ و بنیانی‌ این اسناد و استخراج خطوط اصلی‌ و شیوه عمل آمریکا وابلاغ آن به جهان وجود ندارد
5 - برهم خوردن شبکه‌های‌ اطلاعاتی‌ و جاسوسی‌ آمریکا

تسخیر لانه جاسوسی‌، مرکزیت شبکه اطلاعاتی‌ و جاسوسی‌ آمریکا را در تهران متلاشی‌ ساخت سازماندهی‌‌سفارتخانه آمریکا در تهران به نحوی‌ بود که از دو بخش »وزارت خارجه« و »سیا« تشکیل می‌‌گردید بخش سیا از محل کاملاً مجهز و امنی‌ برخوردار بود و در رأس این بخش، یکی‌ از ورزیده‌ترین عناصر سازمان اطلاعاتی‌‌آمریکا که سالیان سال در سرکوبی‌ ملتها درکشورهای‌ دیگر نقش اساسی‌ داشته است، مشغول به تنظیم برنامه‌های‌‌جاسوسی‌ بود بدیهی‌ است با حذف مرکزیت، قدرت بهره‌گیری‌ آمریکا از منابع جاسوسی‌ واطلاعاتی‌ داخلی‌،ضربه‌ای‌ جدی‌ خورد به نحوی‌ که تا مدتها حتی‌ رادیوهای‌ خارجی‌ اخبار ایران را از صدای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ نقل‌می‌‌کردند البته نباید با ساده‌اندیشی‌ از سازماندهی‌ مجدد این نیروها غافل بود
دستاوردهای‌ خارجی‌ تصرف لانه جاسوسی‌

تسخیر لانه جاسوسی‌ اثر مهمی‌ بر روشها و سیاستهای‌ آمریکا و نیز افکار عمومی‌ جهان داشت که فقط به ذکر بعضی‌ ازموارد آن می‌‌پردازیم:

1 - افشا شدن ماهیت اطلاعاتی‌ و جاسوسی‌ سفارتخانه‌های‌ آمریکا در کشورهای‌ جهان

2 - کم شدن تماس و ارتباط افراد »منبع« با آمریکاییها و بالعکس، در کشورهای‌ تحت سلطه از ترس تکرار وقایعی‌ چون‌تسخیر لانه

3 - کم شدن حجم اسناد نگهداری‌ شده در جاسوسخانه‌های‌ آمریکا در سرتاسر جهان و تحمیل خرج کلانی‌ برای‌‌حفاظت بیشتراز جاسوسخانه‌های‌ خود

4 - مرعوب شدن کارمندان و جاسوسان سفارتخانه‌های‌ آمریکا در جهان و احساس اینکه دولت آمریکا قادر نیست‌همیشه آنها را حفظ کند

شکستن بت ابرقدرتها

قیام و انقلاب مردم مسلمان ما در دفاع از شرافت و هویت اسلامی‌، بر تارک مبارزات ضد استکباری‌ درخشید ورهگشای‌ شکست هیبت دروغین آمریکا شد عدم توانایی‌ استکبار در حل بحران، طلسم بت ابرقدرتها را شکست ورهگشایی‌ برای‌ مبارزان و مجاهدان در سراسر عالم شد چه زیبا فرمود امام راحلمان:
اشغال لانه یک ارزش سیاسی‌ داشت که همه ارزشهای‌ دیگر پیش آن کوچک است و آن شکست بت ابرقدرتهاست به واسطه تسخیر لانه، خط دفاعی‌ آمریکا، که همیشه به وسیله آن رعب و وحشت ایجاد می‌‌کرد، فرو ریخت وشکستهای‌ پیاپی‌ آمریکا در بعد حرکات نظامی‌ و دیپلماسی‌ برای‌ نجات گروگانها، اسطوره غیرقابل نفوذ بودن آمریکا رادر هم ریخت و نشان داد که آمریکا را می‌‌توان با حرکت گسترده و اتکا به مردم شکست داد این کلام گهربار امام(ره) که:
»آمریکا هیچ غلطی‌ نمی‌‌تواند بکند« عینیت یافت چشم امید تمامی‌ رنجدیدگان تاریخ به انقلاب شکوهمند اسلامی‌‌دوخته شد و ایران مأمن و کعبه آمال تمامی‌ آزادگان و مبارزان جهان گردید از آنجا که تاریخ آئینه عبرت زمان و صحنه نبرد حق و باطل است، باید از این تجربیات ره‌توشه‌ای‌ برداریم تا چراغ‌راهمان در آینده باشد و بدانیم که هر وقفه‌ای‌ در مبارزه با این جرثومه فساد، یک عقب‌نشینی‌ خواهد بود و تداوم‌حرکت انقلاب ما در حفظ روحیه ضد استکباری‌ و خصوصاً ضد آمریکایی‌ در کشور است همانطور که با فتح دلاورانه لانه جاسوسی‌، اندیشه انقلاب پیچیده‌تر شد و روحیه استکبارستیزی‌ تشدید گردید، درسالگرد آن و در هر سیزده آبانی‌ باید روز ملی‌ مبارزه با استکبار را تبلور عینی‌ بخشیم، و به یاد داشته باشیم که مبارزه‌آشتی‌ ناپذیر ما با آمریکا یک مبارزه رویاروی‌ است و همواره آمریکا علیه ماست، مگر آن روزی‌ که در مسیر انحراف وتغییر بیفتیم، و به هوش باشیم که شیطان، شیطان است و هیچ‌گاه دست از شیطنت برنخواهد داشت باید تا آخر به‌مبارزه با این ام‌الفساد قرن ادامه دهیم، مبارزه با آمریکا را از مبارزه به حق این ملت جدا نکنیم و در مسیرهای‌ پرپیچ وخم و تاریک دیپلماسی‌ نیفتیم، که به فرموده رهبر معظم انقلاب:
»در ایران هرکسی‌ که به پایه‌های‌ اسلامی‌ انقلاب اعتقاد دارد به مبارزه همیشگی‌ با پرچمداران قدرت استکباری‌ که دررأس آنها آمریکاست، اعتقاد دارد در این شرایط حساس که دنیا در آستانه تحولات اساسی‌ قرار دارد و چشم جهان اسلام و مستضعفین بر ما دوخته شده‌است، در دام حرکتهای‌ دیپلماتیک جهانی‌ و دنیای‌ ارتباطات غرب‌پسندانه نیفتیم و روحیه استکبار ستیزی‌ این ملت رابه خاطر آوریم که برای‌ احیای‌ اسلام ناب محمدی‌ قیام کرده و برای‌ برچیدن پایگاههای‌ شیطان بزرگ قهرمانانه به‌کانون توطئه تاخت این حرکتهای‌ مقدس را ارج نهیم و نگذاریم که انقلاب به دست نامحرمان و نا اهلان بیفتد و همه باهم پشت سر مقام معظم رهبری‌ که پرچمدار مبارزه با شیطان بزرگ است بایستیم تا تمامی‌ طلسم‌های‌ استکبار جهانی‌‌درهم شکسته شود تا ایران، ایران است و تا خط امام باقی‌ است، نباید شعار »مرگ بر آمریکا« از این سرزمین رخت‌بربندد، که به فرموده آن یگانه زمان، »همین شعار مرگ بر آمریکا برای‌ آمریکا، مرگ می‌‌آورد« و تا این شعار است‌هیچ‌کس در هیچ مقامی‌ جرأت نمی‌‌کند که سیاستهای‌ ما را به سمت آمریکا سوق دهدلیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,128,875,542