خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 14 اسفند - هفته احسان و نیکوکارى

14 اسفند

هفته احسان و نیکوکارى

هفته نیکوکاری‌، جلوه‌ای‌ اسلامی‌

همه ساله از چهاردهم تا بیست و یکم اسفندماه به نام هفته نیکوکاری‌ نامگذاری‌ شده است.

برگزاری‌ این هفته‌به منظور جذب کمکها و هدایای‌ مردم به خانواده‌های‌ محروم و نیازمند جامعه صورت می‌‌گیرد.

برگزاری‌‌چنین روزها و هفته‌هایی‌ همواره در بین مردم مسلمان و پرعاطفه ایران با استقبالهای‌ کم‌نظیر روبه‌رو شده‌است.

در سالهای‌ گذشته در هفته نیکوکاری‌، میلیاردها ریال کمک مردمی‌ جمع‌آوری‌ شد که در اختیار خانواده‌های‌‌نیازمند قرار گرفت.

حال این پرسش مطرح می‌‌شود که انگیزه این همیاری‌ وسیع مردمی‌ در ایران چیست؟ و به چه علت درموقعیتی‌ که هیچ نظارت رسمی‌ و فرمان دولتی‌ وجود ندارد، خالصانه‌ترین عواطف برای‌ کمک به همنوعان‌در جامعه ایران مشاهده می‌‌شود؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ و تربیت اسلامی‌ و همچنین خصلتهای‌‌فردی‌ و اجتماعی‌ مردم مسلمان ایران جستجو کرد.

واقعیت این است که کمک به همنوع، در قالبهای‌ مادی‌ و معنوی‌، از اصول اساسی‌ و مورد تأکید دین مبین‌اسلام است که در آیات متعدد قرآن کریم به آن نیز اشاره شده است.

از سوی‌ دیگر رهبران الهی‌ نیز که مقتدای‌ ملت مسلمان ایران هستند، خود مظهر جوانمردی‌، گذشت و بخشش‌به شمار می‌‌آیند.

از اینرو مردم ایران به پیروی‌ از این رهبران بزرگ، هیچ فرصتی‌ را برای‌ کمک به نیازمندان‌از دست نمی‌‌دهند.

از جنبه ویژگیهای‌ فردی‌ و ملی‌ هم، شواهد تاریخی‌ موقعیت ممتاز مردم ایران را در کمک به محرومان جامعه‌نشان می‌‌دهد، و در مجموع ویژگیهای‌ مذهبی‌ و ملی‌ از جامعه ایران، جامعه‌ای‌ سرشار از احساس مسؤولیت‌در مورد محرومان پدید آورده است.

در تأیید این نظر باید به آثار متعددی‌ اشاره کرد که با استفاده از کمک و موقوفات مردمی‌ به وجود آمده‌اند.

احداث مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز عام‌المنفعه که از طرف افراد خیّر صورت می‌‌گیرد، نشانه‌ای‌‌آشکار از استقبال مردم از کمکهای‌ عمومی‌ است.

به این ترتیب در چنین جامعه‌ای‌ کمک به خانواده‌های‌ محروم و بی‌‌بضاعت نیز داوطلبان بی‌‌شماری‌ دارد که‌بخشی‌ از درآمد خود را برای‌ رشد فرهنگی‌، و رفع نیازهای‌ مادی‌ در اختیار افراد مستضعف و بی‌‌سرپرست‌قرار می‌‌دهند.

مسلماً تا وقتی‌ این احساس مسؤولیت و اعتقاد اسلامی‌ وجود دارد کمک به محرومان هم در سطحی‌ گسترده‌و چشمگیر در ایران وجود خواهد داشت.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,055,650,779