خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - میلادی - 30 ژوئن - فروپاشی نظام تبعیض نژادی در افریقای جنوبی (1991م)

30 ژوئن

فروپاشی نظام تبعیض نژادی در افریقای جنوبی (1991م)

رژیم تبعیض نژادی (آپارتاید) از سال 1948م در کشور افریقای جنوبی بر اکثریت سیاهان تحمیل شد و بر اساس آن، اقلیت 20 درصدی سفید پوست‌ها به عنوان نژاد برتر، بر سرنوشت این کشور حاکم بودند.
ازدواج سیاه پوستان با سفیدپوستان ممنوع شد و سیاه پوستان به کارهای پست گمارده و از فعالیت‌های سیاسی منع شدند.
اِعمالِ این سیاست غیرانسانی، خشم جهانیان را برانگیخت.
هرچند امریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر با این رژیم ارتباط داشته و از آن حمایت می‌کردند، اما بسیاری از کشورها با آن قطع رابطه کردند.
سرانجام این مخالفت‌ها و فشار افکار عمومی و نیز مبارزات پی‌گیر سیاهان به رهبری نلسون ماندلا، باعث لغو این سیاست در 30 ژوئن 1991م شد.
در دسامبر 1993، قانون اساسی جدید بر اساس تساوی حقوق سیاه‌پوستان و سفیدپوستان به تصویب پارلمان افریقای جنوبی رسید و در اولین انتخابات با شرکت سیاه‌پوستان در آوریل 1994، نلسون ماندلا که 27 سال را در زندان گذرانده بود، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,771,685