خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 23 ربیع الثانی - رحلت ملااحمد نراقی(1245 ق)

23 ربیع الثانی

رحلت ملااحمد نراقی(1245 ق)

حاج ملااحمد بن ملامهدی نراقی، از بزرگان شیعه بود و پس از کسب علم از محضر پدرش، ملامهدی، مشغول تدریس و تالیف شد و شاگردانی همچون شیخ مرتضی انصاری و سید محمد شفیع جابلقی و.
.
.
را پرورش داد.
مُستند الشّیعه، معراجُ السَّعاده، اسرارُ الحَجّ، مفتاح الاحکام و مثنوی طاقدیس از آثار اوست.
ایشان اشعار عرفانی فراوانی سروده است.
"صفایی" تخلّص او در شعر بود.
ملااحمد در نراق رحلت کرد و بدن مطهر او را در صحن علوی در نجف دفن کردند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,055,591,960