خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 21 فروردین - ترور نافرجام محمدرضا پهلوی(1344 ش)

21 فروردین

ترور نافرجام محمدرضا پهلوی(1344 ش)

در حالی که شاه با سرکوب وحشیانه قیام مردم در 15 خرداد 42 و تبعید حضرت امام(ره) گمان می‌کرد موقعیتش تثبیت شده است، ترور او در فروردین 1344 نشان داد که مخالفان او حتی در کاخ وی نیز رسوخ کرده‌اند.

ساعت 9 صبح 21 فروردین، هنگامی که وی عازم دفتر کارش در کاخ مرمر بود، سرباز وظیفه رضا شمس‌آبادی او را به مسلسل بست، ولی گلوله‌ها به شاه اصابت نکرد.
در این حادثه دو محافظ کشته و دو نفر نیز زخمی شدند و سپس شمس‌آبادی با تیراندازی سریع گارد محافظ به شهادت رسید.
پس از این واقعه، شاه برای نشان دادن سلامتی خود، در اتومبیلی رو باز به گردش پرداخت و روزنامه‌ها نوشتند: «بین چند نفر سرباز در کاخ مرمر نزاع در گرفت که به تیراندازی و کشته و مجروح شدن چند سرباز منجر گردید!»لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,302,916