خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 25 فروردین - روز بزرگداشت عطار نیشابوری

25 فروردین

روز بزرگداشت عطار نیشابوری

فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری شاعر و عارف اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری به سبب اشتغال به عطاری، به عطار مشهور بود.
وی به سرودن اشعار عرفانی و پندآموز اهتمام داشت و در مثنوی، پیشگام سنائی و مولوی بود.
تذکره الاولیاء، دیوان، منطق‌الطیر، اسرارنامه، الهی‌نامه، مصیبت‌نامه، خسرونامه، سی‌فصل و لسان‌الغیب و.
.
.
از آثار اوست.
با استناد به اشعار وی در وصف اهل بیت(سلام الله علیهم) و نیز تعابیری که در تذکره‌الاولیاء در وصف امام صادق(ع) آورده‌است، می‌توان او را عارفی مُتشَیِع و متمایل به تشیع دانست.
حتی گروهی به یقین عطار را شیعه ‌دانسته‌اند.
وی در حملات مغول، برخلاف برخی از مدعیان تصوف فرار را برقرار ترجیح نداد و به جهاد پرداخت و در حدود سال 616 در نیشابور به شهادت‌رسید.
مزار او در این‌شهر زیارتگاه اهل ادب ‌است.
(تصویر؛ مزار عطار)


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,018,007