خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 1 بهمن - انحلال شورای سلطنت(1357 ش)

1 بهمن

انحلال شورای سلطنت(1357 ش)

انحلال شورای سلطنت(1357 ش)
انحلال شورای سلطنت، مانند فرار شاه، فصل دیگری از تاریخ فروپاشی رژیم طاغوت بود.
سید جلال الدین تهرانی رییس شورای سلطنت دو روز پس از خروج شاه از ایران به توصیه اعضای شورای سلطنت به ویژه شاپور بختیار، برای ملاقات و مذاکره با امام خمینی عازم پاریس شد.
ولی پیام امام(ره) مبنی بر غیرقانونی بودن شورای سلطنت، این ملاقات را غیرممکن ساخت.
همچنین امام(ره)، شرط ملاقات را استعفای کتبی با اعلام این نکته که شورای سلطنت غیرقانونی است، عنوان نمودند.
سیدجلال الدین تهرانی در این شرایط، در روز اول بهمن ماه 1357 استعفای خود را از ریاست و عضویت این شورا اعلام کرد و آن را غیرقانونی خواند.
با استعفای تهرانی، عمر یک هفته‌ای این شورا به پایان رسید و به دنبال آن جمع کثیری از نمایندگان مجلس نیز استعفا نمودند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,055,594,532