خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 3 بهمن - اخراج عمال رژیم از شهر قم(1357ش)

3 بهمن

اخراج عمال رژیم از شهر قم(1357ش)

اخراج عمال رژیم از شهر قم (1357 ش)
در سوم بهمن 1357، نیروهای انقلابی با اخراج عمال رژیم طاغوت از شهر خون و قیام، امور شهر مقدس قم را عملا در اختیار گرفتند.
انتشار خبر این اقدام، مردم شهرهای دیگر را نیز برانگیخت تا با تصرف مراکز دولتی و نظامی، دخالت بازماندگان رژیم در امور کشور را محدودتر کنند.

.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,071,493,531