خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 17 دی - درج مقاله توهین ‌آمیز نسبت به "امام خمینی"(ره) در روزنامه اطلاعات (1356ش)

17 دی

درج مقاله توهین ‌آمیز نسبت به "امام خمینی"(ره) در روزنامه اطلاعات (1356ش)

3- درج مقاله توهین‌آمیز نسبت به "امام خمینی"(ره) در روزنامه اطلاعات (1356ش)
رژیم پهلوی که با ترفندهای گوناگون از قبیل زندان و تبعید نتوانسته بود از نفوذ امام خمینی(ره) رهبر روحانی انقلاب مردمی ایران جلوگیری کند، با اقدامی ناپسند و ضد دینی، در هفدهم دی ماه 1356 مقاله‌ای توهین‌آمیز علیه حضرت امام با نام جعلی رشیدی مطلق درج نمود.

نویسنده اجیر ساواک در این مقاله با وقاحت کامل سعی کرده بود با اهانت به امام(ره)، به زعم خود، شخصیت رهبر نهضت را بشکند و امام(ره) را به طرفداری از مالکین و شهرت‌طلبی و عامل استعمار بودن متهم نماید.

چاپ این مقاله که در آن، حضرت امام را سرسپرده شوروی و کمونیست معرفی کرده بود، با عکس‌العمل شدید مردم و قیام خونین 19 دی مردم قم مواجه گردید.
انتشار این مقاله، در سراسر ایران با عکس‌العمل تند و خشم و نفرت عمومی مواجه گردید و بلافاصله، درس‌ها و جماعت‌ها در حوزه علمیه قم به عنوان اعتراض تعطیل شد.
به تعبیری دیگر واکنش مردم نسبت به این عمل ساواک به منزله آغاز قیام اصیل مردمی در براندازی رژیم پوسیده پهلوی بود.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,128,875,276