خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - میلادی - 23 اوت - نزول کتاب انجیل

23 اوت

نزول کتاب انجیل

انجیل، به معنای مژده و نام کتاب آسمانی حضرت عیسی(ع) است.
نام این کتاب 12 بار در قرآن مجید ذکر شده است.
قرآن، انجیل را کتاب خدا می‌داند ولی آن انجیلی را کتاب آسمانی می‌خواند که مشتمل بر احکام و تکالیف بشر باشد؛ زندگی او را تنظیم کند و سر و سامان بخشد، چنان‌که شأن ادیان الهی است.
گویند: انجیل‌های کنونی نزد مسیحیان چهار است: انجیل مَرقُس که از همه اناجیل، قدیم‌تر است و به احتمال قوی در شهر انطاکیه در حدود سال‌های 70 - 65 میلادی به تحریر در آمده است.
انجیلِ متی و لوقا پس از مَرقُس و انجیلِ یوحَنّا، شصت سال پس از مسیح یعنی سال 93 میلادی نوشته شده است.
لازم به ذکر است که مسیحیان در کنار این چهار انجیل، به مجموعه‌ای دیگر از مکتوبات و رسالات اعتقاد دارند که به مجموعه‌ آن‌ها عهد جدید اطلاق می‌نمایند.
به هر تقدیر آن‌چه که برای هدایت آدمیان توسط حضرت عیسی(ع) آورده شده، از دسترس ما خارج است و آن‌چه که به نام اناجیل دیده می‌شود، محصول تلاشِ مسیحیان دوره‌های اول مسیحیت می‌باشد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,071,503,693