خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 26 شوال - جنگ احزاب(5 ق)

26 شوال

جنگ احزاب(5 ق)

در سال پنجم هجری، تمامی قبایل و احزاب مخالف اسلام برای شکست مسلمانان متحد شدند و سپاهی 10 هزار تا 24 هزار نفری جهت هجوم به مدینه مهیّا کردند.
مسلمانان به فرماندهی پیامبر اعظم(ص) با حفر خندق در دور شهر، از مدینه دفاع کردند.
این سپاه، مدینه را به مدت یک ماه محاصره کرد.
با این که جوسازی منافقان در داخل مدینه به اوج رسیده بود و یهودیان هم پیمان با مسلمانان، پیمان خویش را نقض کردند ولی سپاه سه هزار نفری اسلام، مقاومت سرسختانه‌ای از خود به نمایش گذاشت و سرانجام با کشته شدن "عمرو بن عبدود" شجاع‌ترین مرد کفار به دست امام علی(ع)، مشرکان، روحیه جنگی خود را ازدست داده و با پذیرش شکست به سوی مکه بازگشتند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,312,561