خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 25 مهر - قتل فرخی یزدی (1318 ش)

25 مهر

قتل فرخی یزدی (1318 ش)

میرزا محمد فرخی در سال 1267 ش در یزد به دنیا آمد.
استعداد شاعری وی از مدرسه آغاز شد.
15 ساله بود که به علت سرودن اشعار انتقادی از مدرسه اخراج شد و به کارگری پرداخت.
در نوروز 1289 ش در شعری از حاکم یزد انتقاد کرد.
به این جرم لبانش را با نخ و سوزن دوختند و به زندانش افکندند.
اندکی بعد به تهران گریخت و به مشروطه‌خواهان پیوست.
در سال 1300 ش روزنامه انتقادی طوفان را منتشر ساخت و در آن رباعیاتی در نقد مسائل جاری کشور چاپ می‌کرد که فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفت و به اشعار روزانه مردم کوچه و بازار بدل می‌شد.
وی در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی، به نمایندگی از مردم یزد انتخاب شد و مبارزاتش را علیه رضاخان ادامه داد.
ولی به دلیل فقدان امنیت به مسکو و آلمان گریخت.
بعدها به ایران بازگشت ولی دستگیر و در 25 مهر 1318 ش به قتل رسید.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,031,848