خدمات تلفن همراه تبیان

مناسبت ها - شمسی - 26 مهر - آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش

آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش

هفته تربیت بدنی از 26 مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت ورزش و توسعه آن برگزار می‌شود.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,720,948,814