خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 10 آذر - لغو قرارداد دارسی مربوط به نفت جنوب توسط ایران (1311 ش)

10 آذر

لغو قرارداد دارسی مربوط به نفت جنوب توسط ایران (1311 ش)


پس از گذشت بیش از سی سال از انعقاد قرارداد دارسی، دولت رضاخان در یک اقدام تبلیغاتی این امتیاز را لغو کرد.
با شکایت انگلیس به جامعه ملل، رضاخان تن به قرارداد 1933 داد که طی آن برای یک دوره دیگر نفت ایران به جای واگذاری به شرکت دارسی به انگلیس واگذار می‌شد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,071,472,091