خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 16 دی - پیام‌ حضرت امام خمینی(ره) به مناسبت کابینه ‌بختیار(1357 ش)

16 دی

پیام‌ حضرت امام خمینی(ره) به مناسبت کابینه ‌بختیار(1357 ش)

حضرت امام خمینی(ره) پس از روی کار آمدن دولت بختیار طی پیامی به ملت ایران فرمودند: "من به عموم ملت دلیر ایران اعلام می‌کنم که رژیم سلطنتی، غیرقانونی و مجلسین، غیرملی و غیرقانونی و حکومت غاصب، غیرقانونی و یاغی است.
اینک چند مطلب را لازم می‌دانم تذکر دهم: کارمندان وزارتخانه‌ها، وُزرای فاسد غیرقانونی را نپذیرند و از آنان اطاعت نکنند و در صورت قدرت، به وزارتخانه‌ها راه ندهند.
ملت از دادن مالیات مطلقاً و از دادن پول آب و برق و تلفن خودداری کنند و از آن چه اعانت به دولت است احتراز کنند.
"
در اجرای دستور رهبر نهضت اسلامی، حضرت امام‌خمینی(ره)، بعضی از وزارتخانه‌ها، وزرای جدید را به وزارتخانه راه ندادند و تظاهرات‌ها نیز ادامه یافت.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,317,266