خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : آفاق تبیان – ساعات شرعی

مربوط به : آفاق تبیان – ساعات شرعی

تعداد 11264
کد : 125481
امتیاز : 8
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/18 17:06
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125474
امتیاز : 8
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/18 12:05
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125459
امتیاز : 8
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/17 15:39
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125430
امتیاز : 8
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/15 12:39
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125400
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/13 18:12
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125358
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
نام : حمیدآقایی
تاریخ : 1401/09/10 01:09
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125357
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/10 01:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125318
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/06 01:27
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125315
امتیاز : 6
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/05 23:40
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125314
امتیاز : 1
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/05 23:40
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 125265
امتیاز : 1
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/02 17:22
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 125264
امتیاز : 4
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/09/02 17:22
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 125237
امتیاز : 4
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/08/29 17:18
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 125222
امتیاز : 4
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/08/28 11:57
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 125186
امتیاز : 4
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/08/25 19:37
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 125183
امتیاز : 4
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/08/25 16:35
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 125167
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/08/24 06:29
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125165
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
نام : اهواز
تاریخ : 1401/08/23 21:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125162
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
نام : اهواز
تاریخ : 1401/08/23 21:50
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125161
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
نام : اهواز
تاریخ : 1401/08/23 21:50
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125148
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
نام : نقیب الله
تاریخ : 1401/08/23 08:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125131
امتیاز : 8
سوال یا نظر : من صدای میدن را نمیتوانم تنظیم کن
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/08/21 19:09
پاسخ : با سلام و تشکر از توجه شما به برنامه. لطفا برای آشنایی با برنامه و نحوه کار با آن راهنمای آنرا مطالعه نمایید، اگر باز هم مشکلی بود، ما را در جریان قرار دهید .
کد : 125128
امتیاز : 8
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/08/21 11:55
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125121
امتیاز : 8
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/08/20 22:11
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125105
امتیاز : 8
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1401/08/19 21:03
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,307,515,046