خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : قرآن با دانلود صوت و تصویر

مربوط به : قرآن با دانلود صوت و تصویر

تعداد 8469
کد : 124272
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/05/25 18:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124247
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/23 09:10
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124245
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
نام : صبا
تاریخ : 1401/05/22 16:38
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124242
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/22 14:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124241
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/22 14:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124233
امتیاز : 10
سوال یا نظر : با سلام خدمت دوستان عزیز و از توجه شما به این امر مهم بسیار بسیار از شما سپاسگزارم
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/05/21 20:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 124203
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/18 21:31
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124188
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/05/17 19:57
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124187
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/17 19:15
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124184
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/05/17 12:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124176
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/05/17 02:21
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124160
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/15 12:53
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124159
امتیاز : 6
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/15 12:53
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124155
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/05/14 21:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124148
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/14 05:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124145
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/13 17:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124144
امتیاز : 6
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/13 17:05
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124141
امتیاز : 6
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/13 11:51
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124139
امتیاز : 6
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/13 02:20
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124135
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/12 14:53
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124132
امتیاز : 10
سوال یا نظر : واقعا عالی انشالله همتون اون دنیا با قرآن محشور شوید. این نرم افزار بسیار برای حافظان ضروری و با قابلیت های بسیار بالاست. اجرتان با امام زمان عج
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/05/12 02:34
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 124130
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/12 00:28
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124114
امتیاز : 8
شماره نسخه : 20
نام : عراقی
تاریخ : 1401/05/10 21:08
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124113
امتیاز : 8
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/10 21:08
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124095
امتیاز : 6
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/05/08 14:20
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,251,518,493