خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : قرآن با دانلود صوت و تصویر

مربوط به : قرآن با دانلود صوت و تصویر

تعداد 8820
کد : 126322
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/15 20:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126319
امتیاز : 9
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/11/15 11:53
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126315
امتیاز : 9
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/11/15 00:28
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126312
امتیاز : 1
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/11/14 18:29
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 126303
امتیاز : 9
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/14 13:07
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126297
امتیاز : 9
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/11/14 06:50
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126294
امتیاز : 6
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/13 19:28
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126262
امتیاز : 9
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/11 17:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126241
امتیاز : 9
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/09 21:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126235
امتیاز : 9
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/11/09 16:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126231
امتیاز : 9
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/11/09 11:31
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126223
امتیاز : 9
شماره نسخه : 20
نام : آیات
تاریخ : 1401/11/08 20:46
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126222
امتیاز : 9
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/08 20:45
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126221
امتیاز : 9
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/11/08 20:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126211
امتیاز : 9
شماره نسخه : 20
نام : قران
تاریخ : 1401/11/08 15:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126202
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/08 00:11
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126185
امتیاز : 9
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/07 09:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126183
امتیاز : 9
سوال یا نظر : باسلام و ادب لطفاً بفرمایید کلمات قرآن را چگونه بزرگتر کنم
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/11/07 07:05
پاسخ : با سلام و تشکر از توجه شما به برنامه. لطفا برای آشنایی با برنامه و نحوه کار با آن راهنمای آنرا مطالعه نمایید، اگر باز هم مشکلی بود، ما را در جریان قرار دهید . https://rbt.tebyan.net/4444
کد : 126177
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/06 14:10
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126176
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/06 13:36
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126173
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/06 02:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126171
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/05 19:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126162
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/05 01:16
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126160
امتیاز : 4
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1401/11/04 20:54
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 126143
امتیاز : 4
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/11/04 00:31
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,338,138,912