خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : مفاتیح الجنان تبیان

مربوط به : مفاتیح الجنان تبیان

تعداد 15261
کد : 130795
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1402/11/29 11:34
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130793
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/11/29 06:53
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130785
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/11/28 18:19
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130761
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/11/24 18:31
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130677
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/11/17 15:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130612
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/11/11 08:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130601
امتیاز : 10
سوال یا نظر : عالیه این برنامه
شماره نسخه : 16
نام : فاطمه حاجی علیانی
تاریخ : 1402/11/09 23:45
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 130594
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/11/09 11:48
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130567
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/11/06 00:23
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130566
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/11/05 22:37
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130482
امتیاز : 2
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1402/10/26 11:58
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 130476
امتیاز : 2
شماره نسخه : 22
نام : افگکفق۴ ج ج
تاریخ : 1402/10/25 18:30
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 130468
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1402/10/25 08:18
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130396
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/10/16 21:50
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130385
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/10/15 16:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130379
امتیاز : 10
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/10/15 07:42
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130376
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/10/15 06:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130249
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1402/10/01 21:09
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130237
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/09/28 10:20
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130174
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/09/20 06:12
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130173
امتیاز : 9
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/09/20 06:11
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130140
امتیاز : 9
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/09/17 12:18
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130139
امتیاز : 5
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/09/17 12:18
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130102
امتیاز : 5
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1402/09/12 15:08
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130097
امتیاز : 5
سوال یا نظر : چرا صوت ها دانلود نمیشن
شماره نسخه : 22
نام : محمد
تاریخ : 1402/09/11 09:36
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. متاسفانه برنامه های قدیم در موبایل های جدید با مشکل مواجه می شوند . لطفا مفاتیح 1402 را نصب فرمایید https://motoon.ir/4444
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 65,375,968