خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : مفاتیح الجنان تبیان

مربوط به : مفاتیح الجنان تبیان

تعداد 15049
کد : 124220
امتیاز : 2
شماره نسخه : 18
نام : یاس
تاریخ : 1401/05/20 11:02
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 124216
امتیاز : 2
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1401/05/19 19:30
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 124191
امتیاز : 2
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/05/18 00:00
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 124190
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/05/18 00:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124183
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1401/05/17 12:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124164
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
نام : ف۷ع۷ع۳
تاریخ : 1401/05/15 19:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124163
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/05/15 19:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124080
امتیاز : 10
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1401/05/06 06:31
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124059
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/05/03 23:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124004
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1401/04/29 19:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123994
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/04/27 10:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123991
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/27 04:59
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123917
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/04/20 20:27
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123916
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : نرگس
تاریخ : 1401/04/20 20:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123910
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/04/19 23:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123897
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/19 05:29
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123879
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1401/04/18 05:27
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123875
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1401/04/18 03:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123874
امتیاز : 10
سوال یا نظر : ممنون از برنامه خوبتون
شماره نسخه : 22
نام : نازنین
تاریخ : 1401/04/18 03:05
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 123864
امتیاز : 10
سوال یا نظر :
شماره نسخه : 15
نام : عمار شب عرفه
تاریخ : 1401/04/17 22:35
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 123832
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/16 05:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123828
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/04/15 18:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123784
امتیاز : 8
سوال یا نظر : متاسفانه متن حدیث کسا ندارد فقط عنوان دارد
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/04/12 00:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. لطفا از نسخه جدید استفاده فرمایید .
کد : 123778
امتیاز : 10
شماره نسخه : 22
تاریخ : 1401/04/11 05:47
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123751
امتیاز : 8
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/04/09 21:19
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,249,906,319