خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : صحیفه سجادیه تبیان - صفحه 2

مربوط به : صحیفه سجادیه تبیان

تعداد 4862
کد : 125548
امتیاز : 7
شماره نسخه : 15
نام : ۱
تاریخ : 1401/09/24 00:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125505
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/09/21 15:10
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125381
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/09/12 07:59
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125363
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/09/10 11:47
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125347
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/09/08 19:42
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125329
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/09/07 07:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125299
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/09/05 11:48
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125251
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/09/01 07:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125246
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/30 11:36
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125234
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/29 06:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125217
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/28 06:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125194
امتیاز : 10
سوال یا نظر : برنامه عالی هست خسته نباشید
شماره نسخه : 15
نام : محمد
تاریخ : 1401/08/26 08:48
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 125175
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/25 07:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125143
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/23 06:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125138
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/22 07:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125124
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/21 06:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125109
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/20 11:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125101
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/19 08:02
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125074
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/16 11:09
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125063
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/15 07:28
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125039
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/13 11:20
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125035
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/12 18:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125008
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/10 06:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125003
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/09 17:14
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124999
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/08/09 11:03
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,334,808,767