خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : شمارنده تبیان

مربوط به : شمارنده تبیان

تعداد 277
کد : 128927
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/23 15:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128651
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/28 17:46
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126333
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/11/16 06:40
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124499
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
نام : پ
تاریخ : 1401/06/16 14:09
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124025
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/05/01 12:31
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123550
سوال یا نظر : سلام شمارنده چطور صفر میشود
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/03/18 23:36
پاسخ : با سلام و تشکر از توجه شما به برنامه. لطفا برای آشنایی با برنامه و نحوه کار با آن راهنمای آنرا مطالعه نمایید، اگر باز هم مشکلی بود، ما را در جریان قرار دهید .
کد : 123101
امتیاز : 1
سوال یا نظر : تنظیمات مقدور نیست
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/02/03 11:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. تنطیمات صرفا فونت است
کد : 123071
امتیاز : 8
شماره نسخه : 9
نام : ابراهیم
تاریخ : 1401/02/02 05:55
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 122323
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/12/21 00:44
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 121856
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/11/11 20:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 121656
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/10/28 07:02
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 121375
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/10/09 11:32
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 121095
امتیاز : 10
سوال یا نظر : اگه بشه با صدا هم عمل بکنه خیلی خوبه از این نرم افزار هنگام تزریق واکسن در گله گوسفند استفاده میکنم، تعداد گوسفندان تزریق شده رو مشخص میکنم
شماره نسخه : 9
نام : قرنجیک
تاریخ : 1400/09/22 22:34
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. نکته ای که ذکر نمودید بررسی می شود .
کد : 120964
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
نام : چمنتنتنخهعهلخعع۶عهعه۶لالررابدتلررور زدفربیبییلیزز
تاریخ : 1400/09/13 15:46
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120963
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
نام : صدرا
تاریخ : 1400/09/13 15:45
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120962
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/09/13 15:44
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120454
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/08/07 20:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120297
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
نام : محمدجواد
تاریخ : 1400/07/26 11:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120288
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/07/25 15:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 119277
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/06/22 10:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 118973
امتیاز : 8
سوال یا نظر : خوبه ممنون
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/05/28 18:08
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 118871
امتیاز : 8
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/05/20 19:01
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 118721
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/05/08 16:11
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 118213
امتیاز : 8
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1400/03/31 11:31
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 118206
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
نام : راحیل
تاریخ : 1400/03/29 23:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,401,465,701