خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : نهج البلاغه تبیان

مربوط به : نهج البلاغه تبیان

تعداد 6958
کد : 125320
امتیاز : 8
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/09/06 07:51
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125098
امتیاز : 10
شماره نسخه : 8
تاریخ : 1401/08/18 22:18
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124972
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/08/05 22:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124904
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/07/29 13:15
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124814
امتیاز : 10
شماره نسخه : 8
تاریخ : 1401/07/17 19:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124646
امتیاز : 8
شماره نسخه : 13
تاریخ : 1401/07/01 18:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124542
امتیاز : 8
شماره نسخه : 11
نام : محسن
تاریخ : 1401/06/20 05:05
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124453
امتیاز : 8
شماره نسخه : 13
تاریخ : 1401/06/12 08:04
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124442
امتیاز : 8
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/06/10 22:30
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124355
امتیاز : 10
شماره نسخه : 13
نام : عغف
تاریخ : 1401/06/02 15:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124323
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/05/30 15:37
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124210
امتیاز : 10
سوال یا نظر : سلام. خسته نباشید، اجرکم عندالله، یاحسین(ع)
شماره نسخه : 11
نام : محمدانصاری
تاریخ : 1401/05/19 12:51
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 124209
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/05/19 12:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124092
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/05/07 23:25
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123970
امتیاز : 10
شماره نسخه : 8
تاریخ : 1401/04/26 02:12
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123866
امتیاز : 10
سوال یا نظر : عمال شب عرفه
شماره نسخه : 8
تاریخ : 1401/04/17 22:38
پاسخ : با سلام و تشکر از توجه و استفاده شما از برنامه. از مفاتیح تبیان استفاده فرمایید .
کد : 123865
امتیاز : 10
شماره نسخه : 8
تاریخ : 1401/04/17 22:38
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123854
امتیاز : 10
شماره نسخه : 8
تاریخ : 1401/04/16 23:11
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123599
امتیاز : 9
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/03/24 22:03
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123232
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/02/13 10:53
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123137
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/02/05 19:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 122818
امتیاز : 6
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/01/27 02:33
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 122606
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
نام : بیژن یگانه
تاریخ : 1401/01/16 05:16
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 122603
امتیاز : 10
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/01/16 00:25
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 122526
امتیاز : 6
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/01/13 11:18
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,301,889,122