خدمات ارزش افزوده

نمایش نظرات سایت- مربوط به : ترتیل تبیان

مربوط به : ترتیل تبیان

تعداد 4255
کد : 121025
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/17 06:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 121024
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/17 06:14
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 121015
امتیاز : 2
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/16 13:56
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 121011
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/16 07:34
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 121009
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/16 06:23
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 121000
امتیاز : 9
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/15 14:15
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120987
امتیاز : 2
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/15 08:10
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 120982
امتیاز : 8
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/15 01:29
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 120981
امتیاز : 2
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/14 23:23
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 120950
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/12 23:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120931
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : فرح
تاریخ : 1400/09/12 07:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120918
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/11 18:42
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120917
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : هلیا
تاریخ : 1400/09/11 18:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120912
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : ۵
تاریخ : 1400/09/11 01:20
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120910
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/10 17:18
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120905
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/10 06:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120903
امتیاز : 6
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/10 01:27
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 120902
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : سورة مريم
تاریخ : 1400/09/10 01:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120901
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : سوره مريم
تاریخ : 1400/09/10 01:25
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120900
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/09 22:55
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120885
امتیاز : 10
سوال یا نظر : ممنون از کار پسندیده تان
شماره نسخه : 10
نام : داریانی
تاریخ : 1400/09/09 00:40
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 120872
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : فاطمه صفری
تاریخ : 1400/09/07 20:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120863
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : فاطمه
تاریخ : 1400/09/06 16:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120862
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1400/09/06 16:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120861
امتیاز : 10
سوال یا نظر : خیلی خوب
شماره نسخه : 10
نام : ابوال
تاریخ : 1400/09/06 15:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,133,528,191