خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : قاصدک تبیان

مربوط به : قاصدک تبیان

تعداد 7
کد : 126520
امتیاز : 10
شماره نسخه : 13
تاریخ : 1401/11/29 13:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126358
امتیاز : 6
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1401/11/17 16:13
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124712
امتیاز : 6
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/07/06 18:20
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124105
امتیاز : 6
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1401/05/09 06:58
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123272
امتیاز : 6
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1401/02/17 07:29
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123270
امتیاز : 6
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1401/02/17 03:56
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123267
امتیاز : 6
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1401/02/16 19:32
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,368,518,614