خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : اذان تبیان

مربوط به : اذان تبیان

تعداد 2457
کد : 128297
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/12 11:30
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128296
امتیاز : 3
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/12 11:29
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128290
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/12 01:59
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128284
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/11 20:21
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128265
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : محمد
تاریخ : 1402/01/10 22:27
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128263
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : مولانا احمد فیروز احمدی
تاریخ : 1402/01/10 21:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128262
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : ض آذان مولانا فیروز احمد احمدی
تاریخ : 1402/01/10 21:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128260
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/10 19:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128255
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/10 17:45
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128254
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/10 17:45
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128253
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : سلام عليكم
تاریخ : 1402/01/10 17:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128251
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/10 16:15
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128246
امتیاز : 3
شماره نسخه : 2
نام : ۷
تاریخ : 1402/01/10 12:06
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128243
امتیاز : 3
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/10 11:49
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128234
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/10 03:45
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128227
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/09 21:29
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128225
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : Zahra Hosini
تاریخ : 1402/01/09 19:28
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128224
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1402/01/09 19:20
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128223
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : لقد
تاریخ : 1402/01/09 18:37
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128221
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : حکیم
تاریخ : 1402/01/09 18:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128220
امتیاز : 8
شماره نسخه : 2
نام : عبلللببرز
تاریخ : 1402/01/09 18:04
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128219
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : عبلللببرز
تاریخ : 1402/01/09 18:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128218
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : عبلللببرز
تاریخ : 1402/01/09 18:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128217
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : عبلللببرز
تاریخ : 1402/01/09 18:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128216
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : عبلللببرز
تاریخ : 1402/01/09 18:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,067,362