خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : اذان تبیان

مربوط به : اذان تبیان

تعداد 2027
کد : 125431
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : 1058462 75639206
تاریخ : 1401/09/15 14:03
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125428
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/15 01:18
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125419
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/14 18:32
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125418
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/14 18:32
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125414
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : جبار حیرری
تاریخ : 1401/09/14 16:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125411
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : برکت الله رحمتی
تاریخ : 1401/09/14 15:09
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125408
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/14 11:19
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125405
امتیاز : 8
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/14 06:50
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125404
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/14 00:09
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125401
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/13 20:14
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125399
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : خان.محمد
تاریخ : 1401/09/13 17:44
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125398
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : هتتددپپپپدتتةدپنتنgyy6hh7ü7
تاریخ : 1401/09/13 16:46
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125397
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : هتتددپپپپدتتةدپنتن
تاریخ : 1401/09/13 16:45
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125396
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/13 14:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125395
امتیاز : 4
شماره نسخه : 2
نام : سلام
تاریخ : 1401/09/13 14:03
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 125394
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/13 14:02
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125384
امتیاز : 5
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/12 10:36
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125377
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/11 12:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125368
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : جبار
تاریخ : 1401/09/10 16:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125367
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/10 16:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125364
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
نام : شفیق خدایی
تاریخ : 1401/09/10 13:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125345
امتیاز : 9
شماره نسخه : 2
نام : 09927425592
تاریخ : 1401/09/08 18:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125344
امتیاز : 9
شماره نسخه : 2
نام : حسین
تاریخ : 1401/09/08 18:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125343
امتیاز : 9
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/08 17:29
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125340
امتیاز : 9
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1401/09/07 19:24
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,306,245,513