خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : تلاوت تبیان

مربوط به : تلاوت تبیان

تعداد 1336
کد : 129020
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/03/07 03:46
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128987
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : محمد رایزن
تاریخ : 1402/03/02 01:44
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128968
امتیاز : 6
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/02/30 22:59
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128951
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/02/26 17:16
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128939
امتیاز : 3
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/02/24 14:46
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128881
امتیاز : 3
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/02/17 05:52
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128816
امتیاز : 3
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/02/10 20:08
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128813
امتیاز : 3
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/02/10 12:23
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128812
امتیاز : 3
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/02/10 12:23
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128800
امتیاز : 3
شماره نسخه : 4
نام : جواد
تاریخ : 1402/02/08 18:14
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128788
امتیاز : 3
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/02/07 10:17
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128787
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/02/07 10:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128785
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : تلاوت
تاریخ : 1402/02/07 10:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128784
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/02/07 10:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128638
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/01/27 20:44
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128635
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : دنیا
تاریخ : 1402/01/27 17:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128634
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/01/27 17:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128617
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/01/26 17:48
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128598
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/01/25 23:23
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128595
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : خوب است
تاریخ : 1402/01/25 20:34
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128594
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/01/25 20:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128569
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : سیدحسن موسوی
تاریخ : 1402/01/24 10:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128547
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/01/23 10:18
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128544
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1402/01/23 01:19
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128542
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : dr
تاریخ : 1402/01/23 01:16
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,402,508,873