خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : مفاتیح تبیان WIN

مربوط به : مفاتیح تبیان WIN

تعداد 884
کد : 125017
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1401/08/11 10:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124406
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1401/06/06 21:32
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 122253
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1400/12/13 05:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120382
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
نام : محمد
تاریخ : 1400/08/02 21:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 119328
امتیاز : 6
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1400/06/25 06:46
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 118663
سوال یا نظر : خیلی سایت خوبیه
شماره نسخه : 1
نام : علی اکبر
تاریخ : 1400/05/02 13:51
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه. از طريق ستاره هاي بالاي صفحه مي توانيد به برنامه امتياز دهيد. همچنين خواهشمند است در صورت تمايل، در بازار نرم افزاري عرضه کننده اين برنامه نيز، امتياز دهيد..
کد : 117348
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1400/02/03 04:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 116022
امتیاز : 10
سوال یا نظر : بسیار عالی
شماره نسخه : 1
نام : احمد
تاریخ : 1399/11/23 20:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم.
کد : 115450
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/10/19 09:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 115275
امتیاز : 6
سوال یا نظر : برسد بروح امواتتان ازاین دوعاهاوقرانهای که دراین سا یت گذاشتین التماس دعا
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/10/08 07:58
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 114959
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/09/20 11:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 114946
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/09/19 12:30
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 113585
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/06/21 09:45
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 113578
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
نام : Ziaei
تاریخ : 1399/06/20 13:57
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 113577
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/06/20 13:57
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 112994
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/05/08 15:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 112054
امتیاز : 2
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/03/08 21:47
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 111741
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/02/26 11:16
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 110324
امتیاز : 2
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/01/15 06:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 110033
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1399/01/07 02:47
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 109838
امتیاز : 2
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1398/12/29 20:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 109820
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1398/12/29 05:07
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 109202
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1398/12/11 21:47
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 109050
امتیاز : 2
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1398/12/02 12:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 109049
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1398/12/02 12:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,401,460,570