خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : صحیفه امام تبیان

مربوط به : صحیفه امام تبیان

تعداد 1046
کد : 124102
امتیاز : 5
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/05/08 20:03
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124091
امتیاز : 5
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/05/07 22:37
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123587
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : مهدی ملایی
تاریخ : 1401/03/23 12:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123510
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
نام : حجت
تاریخ : 1401/03/14 06:57
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123417
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/03/02 15:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123321
امتیاز : 10
سوال یا نظر : عالی است
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/02/21 17:07
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 123052
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/02/01 02:52
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 122844
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/01/28 04:10
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 122842
امتیاز : 10
سوال یا نظر : عالی
شماره نسخه : 3
نام : Hoosein Sharifi
تاریخ : 1401/01/28 04:07
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 122734
امتیاز : 2
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/01/22 14:53
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 122408
امتیاز : 8
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/01/01 01:07
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 122231
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1400/12/12 06:19
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 122116
امتیاز : 5
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1400/12/02 16:21
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 122115
امتیاز : 3
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1400/12/02 16:21
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 122047
امتیاز : 8
سوال یا نظر : معتبر هست؟
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1400/11/27 19:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. براساس صحیفه نور است نه صحیفه امام
کد : 121886
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1400/11/14 06:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 121646
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
نام : محمد
تاریخ : 1400/10/27 19:50
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 121504
سوال یا نظر : مکانهااشتباه است
شماره نسخه : 4
نام : رضاتبار
تاریخ : 1400/10/18 18:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. لطفا نمونه ای ذکر کنید .
کد : 121186
امتیاز : 10
سوال یا نظر : سلام ببخشید متوجه شدم
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1400/09/28 05:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 121185
امتیاز : 10
سوال یا نظر : سلام شنیدم صحیفه نور ۲۱ جلد اما در برنامه شما مشخص نیست
شماره نسخه : 3
نام : ترنم اشک
تاریخ : 1400/09/28 05:24
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 121061
امتیاز : 7
سوال یا نظر : امکان انتخاب متن ندارد؟!
شماره نسخه : 4
نام : ایمانی
تاریخ : 1400/09/19 13:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. نکته ای که ذکر نمودید بررسی می شود .
کد : 120878
امتیاز : 10
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1400/09/08 15:21
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120836
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1400/09/04 20:36
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 120818
سوال یا نظر : باید توضیحات بیشتری از آدرس صفحه در کتاب و از اتفاقات و وضع اون لحظه به اختصار میدادین
شماره نسخه : 4
نام : m gh
تاریخ : 1400/09/03 15:30
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. ممکن بود شائبه تحریف یا تاویل به رای پیش آید .
کد : 120554
امتیاز : 8
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1400/08/14 11:53
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,248,296,061