خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : قرآن ١٤٠٠

مربوط به : قرآن ١٤٠٠

تعداد 16
کد : 129052
امتیاز : 1
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1402/03/10 13:12
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 125742
امتیاز : 10
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/10/07 15:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124434
امتیاز : 10
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/06/10 07:11
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124121
امتیاز : 6
سوال یا نظر : اگر می شد آیه دلخواه را هم در برگزیدهاقرار بدهیم خیلی عالی میشد
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/05/11 05:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. در انتخاب بصورت آیات ذخیره می نماید
کد : 124120
امتیاز : 10
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/05/11 05:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123692
امتیاز : 8
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/04/03 16:08
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123160
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/02/07 11:39
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123159
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/02/07 11:39
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123024
امتیاز : 6
سوال یا نظر : سلام با تشکر از اثرفاخری که ارائه نموده اید اگر لطف کنید وقواعد یعنی رنگ بندی حروف راهم در نرم افزار ارائه دهید واینکه برای قران هم آخرین صفحه خوانده شده قراردهید بسیار ممنون می شوم
شماره نسخه : 5
تاریخ : 1401/01/30 19:45
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. رنگ بندی حروف در حالت تصویری موجود است و در منوها ، پیشینه ها آخرین قرائات ثبت شده است .
کد : 122411
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/01/01 07:38
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 122349
امتیاز : 2
شماره نسخه : 2
تاریخ : 1400/12/23 12:39
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 122320
امتیاز : 10
سوال یا نظر : خوب است
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1400/12/20 11:58
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 122183
امتیاز : 10
سوال یا نظر : خوبه
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1400/12/07 23:53
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 122153
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1400/12/05 22:14
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 122152
امتیاز : 6
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1400/12/05 22:13
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 121795
امتیاز : 10
شماره نسخه : 1
تاریخ : 1400/11/06 20:50
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 30,610,887