خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (37)- دعای آنحضرت در شکر - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 205 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 206 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 207 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 208 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 209 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 210
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,913,162,263