خدمات تلفن همراه

ورود عضو به قاصدک


مثال  00989123456789
  


شماره موبایل باید مانند مثال باشد
دو رقم اول پیش شماره کشور می باشد که برای ایران 0098 است
در ادامه آن شماره تلفن همراه ، موبایلتان بدون صفر اول می آید
بعد ثبت نام ، کدی به شماره فوق پیامک می شود،
که باید آنرا دریافت کرده و در صفحه شناسایی اعضاء کاربران استفاده نمایید

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,686,603