خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - نجاسات/ - شراب - آیت الله العظمی امام خمینی

111 - شراب و هر چیزی که انسان را مست می کند، چنانچه به خودی خود روان باشد، نجس است . و اگر مثل بنگ و حشیش روان نباشد، اگر چه چیزی در آن بریزندکه روان شود، پاک است .

112 - الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها بکارمی برند، اگر انسان نداند از چیزی که مست کننده و روان است درست کرده اند، پاک می باشد.

113 - اگر انگور و آب انگور به خودی خود جوش بیاید حرام ، ولی نجس نیست ، مگر آنکه معلوم شود که مست کننده است . و اگر به واسطه پختن جوش بیاید،خوردنش حرام است ، ولی نجس نیست .

114 - خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیاید، پاک و خوردن آنها حلال است .

111 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (التاسع)241-69

113 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (التاسع)، مسأله 1241-69

114 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (التاسع)، مسائل 1 و 3241-70

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,380,122