خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 64 - تفابن

موضوع : 64 - تفابن
   تعداد 47
استاد محمد محمود طبلاویالتغابن484
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87380
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالتغابن و الطلاق320
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86950
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والقصار 22-10-2012350
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75649
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق والفجر عزاء بمیت غمر 23-12-2009349
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75648
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق ابو حماد344
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75647
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق ابو حمـــاد341
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75437
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق337
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74845
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق عزاء الشیخ حسین منصور أم الزین 11-11-17334
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74844
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن الطارق344
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74843
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن والقلم353
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69443
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن خلابة336
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69442
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن والقلم (2)335
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68918
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد علی حسن سویسیالتغابن والقصار ختام327
تلاوت
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61020
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود خلیل الحصریالتغابن 1-18529
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60223
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 1 تا 7293
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:13
زمان : 00:56:13
کد: 26577
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 1 تا 7299
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:13
زمان : 00:56:13
کد: 26557
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 7 تا 12306
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:18
زمان : 01:00:18
کد: 26556
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 12 تا 14289
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:36
زمان : 01:00:36
کد: 26555
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 14 تا 18304
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:19
زمان : 00:56:19
کد: 26554
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم729
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18695
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم549
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18581
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم440
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18467
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم408
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18353
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 سید رمضانقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم312
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18239
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم297
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18125
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,959,311,543