خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان : دعای افتتاح - اثر: حاج رضا بکایی

حاج رضا بکاییدعای افتتاح
1394/03/09
                  تعداد استفاده : 1902
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای افتتاح
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 67,810,172