خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : دعای جوشن کبیر

موضوع : دعای جوشن کبیر
   تعداد 48
   دعای جوشن کبیر با صدای مهدی صدقی - زمان: ۰۱:۱۹:۵۰ - ۲۷.۴ مگابایت            تعداد استفاده : 2120
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:19:50
مدت : 01:19:50
کد: 105251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای سید مهدی میرداماد - زمان: ۰۱:۲۲:۳۹ - ۳۷.۸ مگابایت            تعداد استفاده : 1531
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:22:39
مدت : 01:22:39
کد: 105250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای محمدرضا طاهری - زمان: ۰۱:۱۵:۲۸ - ۱۲.۹ مگابایت            تعداد استفاده : 1431
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:15:28
مدت : 01:15:28
کد: 105249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای غلامرضا زاده �بخش اول� - زمان: ۰۱:۰۳:۴۲ - ۲۹.۱ مگابایت            تعداد استفاده : 1905
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:03:42
مدت : 01:03:42
کد: 105248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای غلامرضا زاده �بخش دوم� - زمان: ۰۱:۰۷:۴۰ - ۳۰.۹ مگابایت            تعداد استفاده : 1539
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:07:40
مدت : 01:07:40
کد: 105247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای مداح فارسی �بخش اول� - زمان: ۰۰:۴۰:۱۲ - ۲.۳۰ مگابایت            تعداد استفاده : 1381
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:40:12
مدت : 00:40:12
کد: 105246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیربا صدای مداح فارسی �بخش دوم� - زمان: ۰۰:۴۲:۵۶ - ۲.۴۵ مگابایت            تعداد استفاده : 1281
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 00:42:56
مدت : 00:42:56
کد: 105245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای حسین غریب - زمان: ۰۱:۱۳:۱۵ - ۱۶.۷ مگابایت            تعداد استفاده : 1349
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:13:15
مدت : 01:13:15
کد: 105244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   دعای جوشن کبیر با صدای موسی اسدی - زمان: ۰۱:۳۱:۰۷ - ۱۵.۶ مگابایت            تعداد استفاده : 1169
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت : 01:31:07
مدت : 01:31:07
کد: 105243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 794
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:01:14
کد: 103759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 702
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:10:40
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:10:40
کد: 103758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 660
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:13:14
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:13:14
کد: 103755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 قرائت دعای جوشن کبیر شب نوزدهم ماه رمضان17/5/91            تعداد استفاده : 698
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:42:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:42:06
کد: 103750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 21 رمضان 88            تعداد استفاده : 920
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:47:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:47:46
کد: 103749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی - شب 23 رمضان 88            تعداد استفاده : 876
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:55:01
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:55:01
کد: 103748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 19 رمضان 91            تعداد استفاده : 876
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:15:25
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:15:25
کد: 103747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر - برادر میثم مطیعی _ شب 21 رمضان 91            تعداد استفاده : 826
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 02:01:03
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 02:01:03
کد: 103746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانقرائت دعای جوشن کبیر و قرآن به سر گرفتن حجت الاسلام پناهیان در شب بیست و یکم            تعداد استفاده : 999
ادعیه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:39:16
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 03:39:16
کد: 103732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | دعای جوشن کبیر - شب 19 رمضان 1392            تعداد استفاده : 816
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:53:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:53:46
کد: 103731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیاندعای جوشن کبیر با نوای حجت الاسلام پناهیان به همراه روضه و دعای قرآن            تعداد استفاده : 951
ادعیه
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:04:57
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 03:04:57
کد: 103718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر - مسجد مقدس جمکران رمضان 1395(صوتی)            تعداد استفاده : 678
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:21:37
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:21:37
کد: 103710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر - مسجد مقدس جمکران رمضان 1395(تصویری)            تعداد استفاده : 636
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 01:21:45
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:21:45
کد: 103709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدعا - شرح موضوعی دعای جوشن کبیر5            تعداد استفاده : 793
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:17
مدت : 00:46:17
کد: 30796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدعا - شرح موضوعی دعای جوشن کبیر4            تعداد استفاده : 707
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:57
مدت : 00:44:57
کد: 30795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدعا - شرح موضوعی دعای جوشن کبیر2            تعداد استفاده : 670
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:44
مدت : 00:41:44
کد: 30794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدعا - شرح موضوعی دعای جوشن کبیر3            تعداد استفاده : 913
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:13
مدت : 00:45:13
کد: 30793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیدعا - شرح موضوعی دعای جوشن کبیر1            تعداد استفاده : 1116
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:00
مدت : 00:38:00
کد: 30792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیپیرامون دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 798
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:58
مدت : 00:31:58
کد: 30753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 5276
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 5116
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 4017
ادعیه
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر3            تعداد استفاده : 1774
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر2            تعداد استفاده : 1679
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مرشد لودعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1840
ادعیه
اثر : مرشد لو
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 687
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 528
مناجات با پروردگار- جل شانه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1034
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید قاسم موسوی قهاردعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 1760
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مرشد لودعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 849
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : مرشد لو
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیدعای جوشن کبیر/جدید            تعداد استفاده : 1032
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان1393            تعداد استفاده : 1271
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای جوشن کبیر1            تعداد استفاده : 29393
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 18:00
توضیحات : قرائت دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1391 (18:00)
مدت : 18:00
کد: 6611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای جوشن کبیر 2            تعداد استفاده : 9608
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 24:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هجدهم ماه مبارک رمضان 1391 (24:00)
مدت : 24:00
کد: 6610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای جوشن کبیر 4            تعداد استفاده : 5812
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 17:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیستم ماه مبارک رمضان 1391 (17:00)
مدت : 17:00
کد: 6609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای جوشن کبیر 5            تعداد استفاده : 4424
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیستم ماه مبارک رمضان 1391 (20:00)
مدت : 20:00
کد: 6608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای جوشن کبیر 6            تعداد استفاده : 3855
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان 1391 (25:00)
مدت : 25:00
کد: 6607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیفرازی از دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 3948
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 26:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در حرم مطهر امام رضا علیه السلام [91/5/4] (26:00)
مدت : 26:00
کد: 6603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیفرازی از دعای جوشن کبیر            تعداد استفاده : 4283
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 19:00
توضیحات : قرائت فرازهایی از دعای جوشن کبیر با نوای «حاج محمود کریمی» در حرم مطهر امام رضا علیه السلام [91/5/4] (19:00)
مدت : 19:00
کد: 6602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,671,607