خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان : دعای جوشن کبیر - اثر: استاد سید قاسم موسوی قهار

استاد سید قاسم موسوی قهاردعای جوشن کبیر
1394/03/09
                  تعداد استفاده : 5233
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : استاد سید قاسم موسوی قهار
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای جوشن کبیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 67,824,472