خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره نحل - حفص از عاصم - اثر: استاد خالد القحطانی

استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره نحل - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 318
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 67,821,614