خدمات تلفن همراه

اذان - با عنوان : گلبانک اذان - اثر: حاج نزار قطری

حاج نزار قطریگلبانک اذان
1392/04/17
                  تعداد استفاده : 12764
اذان
اثر : حاج نزار قطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:51
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد نزار قطری (4:51)

مدت : 4:51
کد: 6706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 67,802,816