خدمات تلفن همراه

ادعیه (دعاخوانی) - با عنوان : دعای مجیر - اثر: حاج رضا بکایی

حاج رضا بکاییدعای مجیر
                  تعداد استفاده : 2182
ادعیه (دعاخوانی)
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعای مجیر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 6764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 67,806,147