خدمات تلفن همراه

مدایح (به شادی ) - با عنوان : حاج میثم مطیعی - گلچین عید غدیر خم - جز مهر علی در دل من خانه ندارد (مدح) - اثر:

 حاج میثم مطیعی - گلچین عید غدیر خم - جز مهر علی در دل من خانه ندارد (مدح)
                  تعداد استفاده : 112
مدایح (به شادی )
مناسبت : ذی الحجه
موضوع : غدیر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:03
توضیحات : Ghadir96

مدت : 00:09:03
کد: 98209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 67,819,575