خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : دکتر ولایتی

دکتر ولایتی

دکتر ولایتی

   تعداد 12
انقلاب اسلامی الگوی بیداری اسلامی            تعداد استفاده : 449
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:28
مدت : 00:39:28
کد: 44862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طب سنتی و اسلامی            تعداد استفاده : 358
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:00
مدت : 00:42:00
کد: 44861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش اسلام در علوم دقیقه؛ ریاضیات، نجوم و ...            تعداد استفاده : 388
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:41
مدت : 00:53:41
کد: 44860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سیر تاریخی فتوّت، قبل و بعد از اسلام            تعداد استفاده : 375
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:36
مدت : 00:42:36
کد: 44859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش ایران در بیداری اسلامی            تعداد استفاده : 363
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:36
مدت : 00:42:36
کد: 44858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نقش ایرانیان در تبیین قیام عاشورا            تعداد استفاده : 388
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:15
مدت : 00:49:15
کد: 44857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بررسی شبهه شکل گیری تشیع در عهد صفویه            تعداد استفاده : 378
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:51
مدت : 00:50:51
کد: 44856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عرفان و فتوّت از ثمرات تشیع            تعداد استفاده : 383
سخنرانی ها
موضوع : دین
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:38
مدت : 00:51:38
کد: 44855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تمایز طب سنتی و مدرن؟!            تعداد استفاده : 408
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:09
مدت : 00:47:09
کد: 44854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تروریسم و سابقه تاریخی آن            تعداد استفاده : 416
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:54
مدت : 00:45:54
کد: 44853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دائره المعارف پزشکی            تعداد استفاده : 439
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:39
مدت : 00:47:39
کد: 44852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پیرامون نظریه بیداری اسلامی            تعداد استفاده : 458
سخنرانی ها
موضوع : جامعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:50
مدت : 00:30:50
کد: 44851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,848,232