خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : محمدی بحیری

 محمدی بحیری

محمدی بحیری

   تعداد 77
قرآن فجر 19-9-2007 مسجد السیده نفیسه305
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62381
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن الجمعة من مسجد سید الشهداء مدینة السویس 23-10-2010-.300
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62380
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن الجمعة 4-7-2008302
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62379
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن الجمعة 16-7-2010266
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62378
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن الجمعة 10-10-2008255
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62377
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن 12-9-2008257
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62376
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
عزاء الحاج على محمدبدوى الجعیدى بطناح259
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62375
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
تلاوة من مسجد السیدة نفیسة رضی الله عنها فی احتفال اذاعة القرآن 16-3-2008269
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62374
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
تلاوة فجر 28-11-2007264
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62373
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
تلاوة فجر 13-9-2009281
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62372
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
امسیة 16-2-2008 من النادی الریاضی بالقاهرة274
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62371
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
المائدة عزاء المرحوم محمد الصدیق 15-12-2008289
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62370
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
المؤمنون 17-22283
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62369
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحجر21-3-2003259
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62367
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الجمعة الأخیرة من شهر صفر الخیر 28-1-2011م من مسجد التلفزیون المصری -کورنیش النیل - القاهرة243
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62366
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التلاوه الاولی فجر 26-11-2009 مسجد السیده زینب265
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62365
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التلاوة اولى فجر 4-2-2009269
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62364
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التلاوة الثانیه فجر 4-2-2009263
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62363
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التلاوة الثانیه فجر 2-4-2008255
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62362
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التلاوة الثانیة فجر 29-4-2009242
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62361
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التلاوة الثانیة فجر 21-5-2009262
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62360
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التلاوة الثانیة فجر 18-3-2009278
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62359
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التلاوة الثانیة فجر 10-6-2009275
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62358
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التلاوة الثانیة فجر 1-10-2009260
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 62357
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,876,176,919